Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Obert el termini per presentar les sol·licituds pel càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau

Fins al 3 de juny es poden tramitar les peticions


Obert el termini per presentar les sol·licituds pel càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau

L’Ajuntament ha iniciat els tràmits previstos al Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, a fi de formular una proposta de nomenament de les persones que han d’exercir els càrrecs de Jutge/essa de pau titular i suplent de Sant Quirze del Vallès. Aquesta actuació respon a la propera finalització del termini de quatre anys per al qual van ser nomenades les persones que ocupen actualment els càrrecs.

Per aquest motiu, s’ha aprovat la convocatòria pública perquè les persones interessades puguin presentar la seva sol·licitud al Registre general municipal fins el proper dia 3 de juny, en línia o presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. També es pot tramitar mitjançant qualsevol dels registres previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú.

Les persones aspirants i les sol·licituds hauran de complir els requisits establerts a les bases reguladores de la convocatòria.

Així mateix, les persones interessades han de tenir en compte que els jutges de pau, durant el seu mandat, estan subjectes al règim d’incompatibilitats i prohibicions que regulen els articles 389 a 397 de la Llei orgànica del poder judicial.

L’elecció dels càrrecs l'efectua en el marc del Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres, entre les persones sol·licitants que reuneixin les condicions legals. La proposta de nomenament formulada pel ple municipal s’elevarà a la sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En relació a les retribucions, aquestes es corresponen a les establertes a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.