Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Benestar Social

Obert el termini per sol·licitar els ajuts al menjador i l’escolaritat

Ja es poden tramitar també les subvencions al transport per a persones amb discapacitat i/o dependència


Obert el termini per sol·licitar els ajuts al menjador i l’escolaritat

Ja s’ha obert el termini per sol·licitar els ajuts de menjador escolar per a l’alumnat d’ensenyament obligatori i d’educació infantil escolaritzat en un centre educatiu ubicat a la comarca del Vallès Occidental.

Aquestes subvencions tenen en compte les condicions socioeconòmiques, geogràfiques i familiars de l'alumne/a, mitjançant un barem establert anualment pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Les poden sol·licitar les famílies d’alumnes empadronats/des a Sant Quirze del Vallès i matriculats/des en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya que disposin del servei de menjador, dels cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria.

Ajuts a l’escolaritat

Uns altres ajuts que també es poden sol·licitar són els d’escolaritat. Es tracta d’una subvenció orientada a l’alumnat empadronat al municipi i escolaritzat en un centre educatiu del poble, dels cursos del segon cicle d’infantil, primària o secundària, i que no tinguin accés als recursos de suport escolar gestionats directament pel Departament d’Educació de la Generalitat.
També hi podrà optar l’alumnat empadronat a Sant Quirze del Vallès i escolaritzats a l’Institut Ègara, centre assignat a l’alumnat del barri de Les Fonts.
Excepcionalment, podrà optar a aquests ajuts l’alumnat empadronat al municipi i escolaritzat a un altre per orientació del Departament d’Ensenyament, o previ informe de la comissió de valoració.

Es podran subvencionar les següents despeses fixades pels centres educatius:
• Quota de material.
• Quotes per a recursos digitals.
• Llibres (inclosos els quaderns d’activitats i els diccionaris) .
• Sortides i activitats.
• Quotes de l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes), quan siguin d’obligat pagament per a l’accés a llibres, material, activitats o recursos escolars.

La concessió d’aquests ajuts estarà sotmesa al nivell de renda de la unitat familiar i a la seva situació sociofamiliar, així com a la presentació de la sol·licitud.

Com fer el tràmit i fins quan

Tant els ajuts al menjador com a l’escolaritat es poden fer en línia o presencialment a les oficines d’atenció ciutadana. Si necessiteu suport per emplenar la sol·licitud, podeu trucar al Servei de Benestar Social i Cicles de Vida al número de telèfon: 937 216 800 ext. 5200.
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 17 de maig.

Ajuts per al transport a persones amb discapacitat i/o dependència

Ja es poden sol·licitar també els ajuts per sufragar part de les despeses originades pel servei de transport de les persones amb discapacitats i/o persones amb dependències.
Aquest ajut econòmic es destinarà a sufragar part de les despeses derivades de:
• En el cas d’ús de vehicle particular: despeses de quilometratges
• Ús del transport col·lectiu
• Ús de transport públic
Com a norma general les subvencions atorgades no han de superar el 50% del cost de la despesa subvencionada, tot i que si existeixen causes d’interès general que tècnicament ho justifiquin el rati de cobertura podrà arribar fins al 75%. En aquests supòsits els serveis tècnics hauran de justificar mitjançant informe la raó d’aquesta necessitat.

Es consideraran despeses justificables aquelles realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre.
Per a més informació, podeu consultar l’ajut detalladament.