Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Medi Ambient

Prohibició de crema de restes vegetals

L’Ajuntament no autoritzarà cap acció en aquest sentit i vigilarà les zones d’horta


Prohibició de crema de restes vegetals

L’Ajuntament informa que, d’acord amb la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus, les restes vegetals dels horts s’han de gestionar mitjançant el compostatge i en cap cas es poden cremar. La normativa qualifica la crema d’aquests residus com a infracció i pot ser objecte de sanció econòmica amb multa. Només en el cas de residus vegetals de petites explotacions agràries, que comptin amb declaració única agrària (DUN) poden acollir-se a l’excepció de crema que preveu la llei, però no és el cas del nostre municipi, on la totalitat d’horts existents són d’autoconsum. Malgrat que aquesta llei ja estava en vigor l’any passat, encara no s’havia aplicat estrictament la disposició relativa als horts, deixant un període transitori d’adaptació, però ara, un cop finalitzat el període d’alt risc d’incendis i d’acord amb les noves instruccions del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, procedeix el seu compliment integral.

Per tant, l’Ajuntament de Sant Quirze no autoritzarà cap crema de restes vegetals d’horts i denegarà totes les comunicacions que es presentin. A més, es vigilaran les zones d’horta i la Policia Local aixecarà acta de les incidències que es detectin, el qual serà objecte de l’expedient corresponent. Per tant, es requereix a totes les persones que cultiven un hort que gestionin les restes sense cremar, els materials biodegradables mitjançant compostatge i la resta de residus dipositant-los als contenidors de recollida selectiva o a la deixalleria municipal.