Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Gent Gran

Sant Quirze comença a definir el Pla d'Envelliment Actiu

Contesta l'enquesta per recollir propostes en aquest àmbit


Sant Quirze comença a definir el Pla d'Envelliment Actiu

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha desenvolupat, durant el 2022 i principis del 2023, una diagnosi de la situació de la gent gran al municipi per tal de conèixer en major profunditat:

─ Les característiques sociodemogràfiques de la població.
─ Els equipaments i serveis per a les persones grans.
─ Les situacions de solitud no volguda.
─ La mobilitat i l’accessibilitat al municipi.

Per tal de realitzar aquesta diagnosi s’ha comptat amb dades procedents d’altres diagnosis i plans municipals de Sant Quirze (benestar, habitatge, salut, educació...); entrevistes a la ciutadania; i aportacions de l’equip tècnic de l’Ajuntament i de la Mesa de la Gent Gran de la ciutat. Així mateix, s’ha elaborat una enquesta que, a més, incorpora preguntes sobre l’estat de salut de la ciutadania.

Amb aquesta informació de base des de l’Ajuntament s’ha endegat, aquesta segona meitat del 2023, el procés d’elaboració del Pla Local d’Envelliment del municipi per tal de definir una estratègia de ciutat que permeti:
─ Fer aflorar les potencialitats del territori per al desenvolupament i identificar els recursos que hi caldria activar.
─ Sensibilitzar la societat envers la inclusió social activa de les persones grans.
─ Desenvolupar dinàmiques de treball comunitari per a l’envelliment actiu i d’interrelació de les diverses xarxes: socials, laborals, de salut, d’educació, d’esports i de cultura.
─ Fomentar la participació de les persones grans i dels diversos agents implicats.

L’elaboració del Pla compta amb un Grup motor que en farà seguiment i que implica el treball transversal de diverses àrees del Consistori així com d’agents del territori. A nivell tècnic es realitzaran: entrevistes a professionals i teixit associatiu; sessions presencials amb entitats i ciutadania que es programaran durant el mes d’octubre, i un formulari obert a tota la ciutadania i entitats per a recollir propostes en aquest àmbit.

Ja podeu accedir a l’enquesta i contestar-la fins al 27 d'octubre, en aquest enllaç

Si teniu qualsevol suggeriment podeu contactar amb el Servei de Gent Gran, gentgran@santquirzevalles.cat.