Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Tret de sortida al desenvolupament del Pla Local d’Habitatge

El Ple ordinari d'ahir va aprovar canvis en una comissió de l'àmbit, entre altres punts destacats


Tret de sortida al desenvolupament del Pla Local d’Habitatge

El Ple ordinari de setembre, celebrat el passat dia 28, va aprovar per unanimitat la modificació de la composició de la comissió de supervisió i seguiment del Pla Local d’Habitatge de Sant Quirze del Vallès 2023-2028, així com l’aprovació de la Comissió tècnica de seguiment del Pla Local d’Habitatge del municipi.

Recordem que el març d’enguany el Ple va aprovar el Pla Local d’Habitatge. Aquest instrument de planificació defineix els objectius, estratègies i actuacions a desenvolupar en els pròxims sis anys, amb la voluntat de garantir un habitatge digne i assequible a la ciutadania. Un instrument necessari per a la programació de les polítiques municipals en matèria d’habitatge que, a diferència de les figures de planejament urbanístic reglades, constitueix un document viu, amb mecanismes de supervisió i seguiment que permeten redefinir les estratègies d’actuació al llarg de la vigència del PLH, si s’escau.

Les funcions de la comissió són avaluar els resultats de l’any en curs i marcar les prioritats de l’any següent, reprogramar les actuacions, concretar les accions necessàries a realitzar en cada instància de l’Ajuntament per coordinar adequadament el seu desenvolupament, així com definir les previsions pressupostàries.

En l’àmbit econòmic, el Ple va aprovar ahir una modificació pressupostària de crèdits extraordinaris finançats amb baixes de crèdit i baixes de previsions d’ingrés i despesa. Aquest punt va comptar amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte l’abstenció del Partit Popular.

Així mateix, es va incloure com a urgència l’aprovació del Compte general de l’exercici de 2022. Després de la publicació al BOP dels comptes i el període d’exposició pública, aquest no ha rebut al·legacions ni presencials ni per correu administratiu i, per tant, calia portar-lo al Ple.

Tal i com va manifestar el tinent d’Alcaldia de l’àrea d’Economia Local, Àlex Brossa, “aquest compte general és una bona fotografia de l’estat econòmic de l’Ajuntament. Mostra la bona salut financera de Sant Quirze, denota que l’Ajuntament fa els deures, pressuposta coses que van passant i i per tant es compleixen els ingressos i s’executa la despesa, i alhora es genera un resultat positiu, el romanent de Tresoreria, que acabem invertint. Això mostra la bona salut financera de l’Ajuntament”.
L’aprovació del Compte general de l’exercici de 2022 es va aprovar per unanimitat.

Un altre dels punts aprovats en sessió plenària va ser el de modificació de la plantilla en relació a l’escala dels agents de la Policia Local. Els que fins ara es trobaven classificats com a C2 passen a esdevenir C1, amb les implicacions administratives que això genera.
En l’àmbit de Recursos Humans també es va donar llum verda amb unanimitat a les comptabilitats laborals de dos treballadors.

Podeu veure la sessió del Ple en aquest enllaç