Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Licitació electrònica

Plataforma de licitació electrònica de l'Ajuntament.

La presentació d'ofertes en les licitacions de contractes de l'Ajuntament es farà únicament a través de la Plataforma de licitació electrònica Vortal.

Plataforma Vortal

L'accés a la plataforma és gratuït.

Els requisits tècnics d'accés i les instruccions per al registre i la presentació de proposicions es descriuen àmpliament al plec de clàusules administratives particulars que regeix cada licitació, així com al manual relacionat.

No obstant, en cas de dubtes, es pot contactar amb el Servei d’Atenció al Client de VORTAL a través del correu info@vortal.es o del telèfon 917 89 65 57 de dilluns a divendres de 08:00 a 18:00 h.