Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Arxiu Municipal

Què és?

El Servei d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Quirze és el servei públic especialitzat en la gestió, tractament, custòdia i divulgació dels documents públics generats per la corporació municipal, les seves empreses públiques,  i dels fons privats que han ingressat a l’arxiu.

Podem focalitzar la missió de l’arxiu en dues perspectives diferents. D’una banda, participar de forma proactiva en la gestió documental de l’organització. Participant, promovent millores en les eines i instruments del Sistema de Gestió Documental corporativa de l’ajuntament.

I, d’altra banda, promoure i divulgar el patrimoni documental de Sant Quirze del Vallès. Mitjançant l’adequada preservació dels documents que formen part del patrimoni documental del municipi. I incentivant l’ingrés de fons privats que permetin explicar i entendre millor la memòria del municipi. Per tal de garantir l’accés públic a la documentació que es custodia, respectant aspectes com la propietat intel·lectual o la protecció de dades.


Quines són les seves funcions?

Podem diferenciar entre les funcions de l’arxiu vers la ciutadania i vers la mateixa organització.

Vers la ciutadania:

 • Vetllar per conservar i preservar el patrimoni documental de Sant Quirze del Vallès.
 • Potenciar l’organització d’activitats de divulgació i fomentar la recerca
 • Acollir, si l’ajuntament ho acorda amb el titular respectiu, documents d’interès històric o cultural d’altres persones físiques o jurídiques relacionades amb el municipi.
 • Garantir i possibilitar l’accés a la informació per part de la ciutadania

Vers l’ajuntament:

 • Organització i conservació de documents autèntics, fiables, íntegres i usables per a ser utilitzats per a la gestió administrativa
 • Dissenyar i implantar sistemes de gestió documental per a controlar els documents des de la seva gestació i donar servei a l’administració productora
 • Regular les transferències de documentació de les oficines a l'Arxiu i el calendari de conservació i  avaluació dels documents.
 • Garantir la consulta i els préstecs interns de documentació per al correcte funcionament de l’organització.

Serveis que ofereix

 • Consulta de documents
 • Reproducció de documents
 • Assessorament en la recerca a estudiants, investigadors i usuaris en general.
 • Rebre i custodiar donacions de fons documentals d'interés pel municipi