Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Estadística i Padró

El Servei Municipal de Processos, Estadística i Padró supervisa la millora dels processos i procediments transversals, especialment en matèries derivades de la protecció de dades, transparència, open data, interoperabilitat i e-Administració, i dirigeix el Padró d’Habitants, estadística i eleccions.

Serveis

  • Dirigir el Padró Municipal d’Habitants i impulsar la revisió, avaluació i rectificació del cens d’habitants i electoral de Sant Quirze del Vallès.
  • Dirigir els diferents processos electorals del municipi: eleccions europees, estatals, autonòmiques, municipals, organitzacions agràries i referèndums consultius.
  • Editar les explotacions estadístiques i els estudis de diagnosi demogràfic.
  • Impulsar el Portal de la Transparència municipal i l’Open Data, en l’obertura de dades de caràcter públic per la seva consulta, reutilització i redistribució i donar resposta a les consultes derivades de l’exercici del dret d'accés a la informació pública.
  • Impulsar la millora dels processos i procediments administratius, especialment en matèria de transparència, protecció de dades personals i e-Administració.
  • Implementar les explotacions estadístiques i els estudis de diagnosi demogràfic.
  • Mantenir actualitzada la nomenclatura oficial de vies públiques (carrerer), renovar i actualitzar els plans de les seccions censals i supervisar els moviments residencials.
  • Proposar i actualitzar els Catàlegs de Dades i Documents de l’Ajuntament.
  • Supervisar i fer el seguiment institucional sobre la política de privacitat, les dades de caràcter personal i la seva protecció.