Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Institut Salas i Xandri

A l’institut Salas i Xandri el protagonista de l’aprenentatge és l’alumne i no el professor. Per això, impulsem i prioritzem metodologies actives, on l’alumne no sigui un espectador, sinó que s’adoni del que sap, aprengui mentre fa i reflexioni sobre el que ha après...

Projecte educatiu


L’Institut Salas i Xandri (SiX) va obrir les portes el curs 2015/16 per donar cobertura a tota la demanda de jo ves del poble que accedia a l’Ensenyament Secundari.

Contempla dues línies per a cada nivell, de 1r a 4t d’ESO. Des de bon principi hem definit un projecte singular i una línia pedagògica clara que impulsa el desenvolupament competencial del nostre alumnat, amb aprenentatges transferibles i significatius que podran utilitzar en altres contextos no immediats, així com aprenentatges productius i funcionals que els permetin resoldre problemes quotidians d’ara i en un futur pròxim. Tot està emmarcat dins d’una programació curricular transversal,rigorosa i exigent que té per objectiu general aconseguir l’excel·lència. Es dona especial rellevància a l’acompanyament acadèmic i personal, al seguiment
tutorial i al treball dels valors.

Pensem que els nois i noies han de ser els protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge i, per tant, es promou el rol actiu de l’alumnat. També apostem pel treball cooperatiu i l’elaboració de projectes com a metodologies que incentiven el creixement intel·lectual i humà necessari per entrar amb èxit al món adult, segons les diverses possibilitats i potencialitats de cada grup.

Acompanyament personal

L’acompanyament emocional i l’acció tutorial són pilars del SiX. L’equip docent es coordina setmanalment per fer un seguiment individual de tots i cadascun dels alumnes, amb l’assessorament de l’orientadora educativa de cada nivell. A més, per afavorir el pas de primària a l’ESO, implementem el programa TEI (Tutoria entre iguals) on cada alumne
de primer té com a tutor/a un alumne de 3r.

Materials

L’alumnat treballa habitualment amb un ordinador portàtil cedit pel Departament d’Educació i amb materials i recursos molt diversos creats pel mateix professorat. No s’utilitzen llibres de text. L’AFA proporciona els llibres de lectura obligatòria.

Projecte digital

Tenim molt present l’oferta tecnològica que la realitat actual ens ofereix i per poder obtenir ne el màxim rendiment el centre està totalment digitalitzat, amb una Intranet on alumnes i famílies reben individualment tota la informació de l’institut. L’alumnat aprèn a fer ús d’eines digitals de manera integrada en les matèries, aprofitant els avantatges que tenen per a facilitar l’aprenentatge i  sempre fomentant-ne un ús responsable. A més, s’introdueix la programació i robòtica educativa.

Projectes de matèries

Cada trimestre s’implementen dos projectes d’àmbit, que estan detallats a la nostra web. En tots ells es produeix un producte final, que pot ser un cotxe elèctric, un conte, una exposició d’art medieval, un joc de taula, un congrés científic, una aplicació pel mòbil, el tràiler d’una sèrie, unes olimpíades, finances personals, Big data…
Durant el curs també es fan projectes trimestrals i d’internivells en els quals es prioritzen competències transversals amb l’objectiu de dotar l’alumnat d’altres destreses essencials.

Programes de centre

  • Sostenibilitat i Xarxa: Com a centre adherit a la xarxa d’escoles verdes, l’institut desenvolupa anualment un pla de sensibilització i d’actuació amb la col·laboració de tota la comunitat educativa i el lideratge del Comitè verd format per alumnat.
  • Plurilingüisme: És un repte indispensable en la societat actual i per això formem part de la xarxa de centres GEP (Generació Plurilingüe). El centre participa en un programa Erasmus+ i en el projecte Be an enterpreneur. També s’imparteixen tallers d’immersió en llengua anglesa a tots els nivells. Es potencia l’aprenentatge de l’anglès amb matèries no lingüístiques impartides en aquest idioma i el d’una segona llengua estrangera, el francès. Els alumnes de 3r d’ESO participen en intercanvis lingüístics  a l’estranger o fan una estada lingüística.
  • Biblioteca: La biblioteca escolar és gestionada també per alumnes de tots els nivells, que s’encarreguen de fer promoció, préstec de llibres i recomanacions. Dins del nostre Pla lector, l’alumnat llegeix cada dia 25 minuts en tornar del pati.

Altres activitats

Volem ser un centre obert al nostre entorn i present en la comunitat. En aquest sentit, es participa en les proves Cangur, concurs de Fotografia matemàtica, Certamen de lectura en veu alta, es col·labora amb el centre Fundació Assís, Canya Jove, es fan visites al MMACA, Museu olímpic, Cosmocaixa, Museu de la música… El centre rep visites d’experts en gairebé tots els projectes que es cursen.

Instal·lacions

L’institut comparteix les instal·lacions amb l’escola Pu rificació Salas, de manera que gaudim d’espais comuns com són les pistes exteriors, la biblioteca, el pavelló esportiu o el menjador, però també disposem d’espais propis com ara l’hort, el laboratori, l’aula de tecnologia, de música i de visual i plàstica.Totes les aules compten amb una dotació digital completa i accés a la xarxa wifi. A més, l’alumnat d’ESO disposa d’un accés propi per a l’entrada i sortida del centre.

Serveis

L’AFA gestiona el servei de menjador amb cuina al mateix centre. La col·laboració entre el centre i l’AFA és molt estreta i això permet gestionar recursos que afavoreixen el procés educatiu, com per exemple l’adquisició de llibres de biblioteca, ajuts i formació de famílies.