Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Servei de Medi Ambient

Serveis

S'ocupa dels actes administratius necessaris per a la tramitació municipal de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia de l'annex III de la LPCAA i el règim de comunicació prèvia amb declaració responsable de les activitats innòcues; atorgar llicències d'ocupació de via pública per circ, quioscos de temporada mòbils i la potestat sancionadora en les infracccions derivades de l'Ordenança municipal reguladora de l'obertura d'establiments i control d'activitats, serveis i instal·lacions al municipi de Sant Quirze del Vallès.

Així mateix li correspon la competència per a l'atorgament o denegació de les llicències de tinença de gossos perillosos i la potestat sancionadora per infracció de la normativa de tinença de gossos perillosos i per les infraccions de l'ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions.