Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Servei de Salut

El servei de salut de l'Ajuntament té com a missió vetllar per la salut de les persones que viuen a Sant Quirze del Vallès. Treballa per millorar la salut de la població mitjançant accions de protecció de la salut i el desplegament de polítiques de promoció d'hàbits i estils de vida més saludables.

PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Les accions de protecció de la salut s'adrecen a la prevenció dels efectes negatius que diversos elements del medi poden tenir sobre la salut i el benestar de les persones. Aquestes accions estan dividides en dues grans àrees: la salut ambiental i la seguretat alimentària.

PROMOCIÓ DE LA SALUT:
El Servei de Salut treballa per posar en marxa polítiques per crear-les condicions, els entorns i les eines que afavoreixen els comportaments saludables, tant col·lectiva com individualment.

Serveis

PROTECCIÓ DE LA SALUT

El servei de salut de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès realitza tota una sèrie d'activitats de vigilància i control sanitari dels agents físics, químics i biològics presents en els diferents elements del medi, indrets de convivència humana i presents en els aliments, per garantir la salut i el benestar dels ciutadans. Les actuacions són les següents:

 • Control de plagues urbanes
 • Controls sanitaris
 • Inspeccions sanitàries
 • Autoritzacions sanitàries
 • Formació per al personal manipulador d'aliments

CONTROL DE PLAGUES URBANES

La desinsectació i la desratització de la via pública i altres espais i equipaments públics és una de les accions principals del programa de protecció de la salut. Es realitzen accions de forma sistemàtica i amb una finalitat preventiva a la via pública i d'altres espais i equipaments, com ara la xarxa de clavegueram o les zones verdes. També es duen a terme accions puntuals i de resposta ràpida a demandes dels ciutadans davant la detecció de rosegadors i/o insectes en espais públics.

CONTROLS SANITARIS

Control i seguiment de les aigües de consum humà

INSPECCIONS SANITÀRIES

Es realitzen activitats de vigilància i control sanitari dels equipaments d'ús públic i dels establiments alimentaris per garantir que les activitats que es realitzen no suposen cap risc per a la salut de la població de Sant Quirze del Vallès. Les inspeccions són les següents:

 • Inspeccions de condicions higienicosanitàries d’equipaments públics: piscines, polisportius, residències, centres educatius,etc.
 • Inspeccions d’establiments que realitzen activitats de tatuatge, pírcing i/o micropigmentació
 • Inspeccions d’establiments del sector alimentari: bars, restaurants, rostisseries, comerços detallistes, etc.
 • Inspeccions per a l’atorgament de llicències d’obertura.
 • Inspeccions per a l’atorgament d’autoritzacions sanitàries de funcionament.
 • Inspeccions derivades de queixes i/o denúncies de particulars.

AUTORITZACIONS SANITÀRIES

El Servei de Salut regula les autoritzacions sanitàries per a les activitats de comercialització de carn fresca i derivats, dins el municipi, d'acord amb l'establert a la legislació vigent aplicable.

FORMACIÓ PERSONAL MANIPULADOR D'ALIMENTS

La formació del personal manipulador ha de proporcionar els coneixements bàsics per garantir unes condicions higienicosanitàries adequades, així com que el personal actuï amb unes bones pràctiques de manipulació i d'higiene amb l'objectiu de prevenir toxiinfeccions alimentàries. Per aquesta raó, s'organitzen cursos de formació en matèria d'higiene alimentària i específics per a cada sector de l'alimentació.

PROMOCIÓ I PREVENCIÓ DE LA SALUT

Portar a terme accions preventives i educatives per tal de promoure hàbits saludables entre la població i promoure la salut. Els aspectes que es tracten són educació de la sexualitat i afectivitat, prevenció de drogodependències, el consum de tabac, salut bucodental, prevenció dels polls del cap, consells de salut per a l’estiu, etc.

PACOM (PLA D’ATENCIÓ COMUNITÀRIA MUNICIPAL)

Definició d’un model d’intervenció comunitària per unificar les diferents accions enfocades per donar resposta a les necessitats i/o problemàtiques reals detectades a nivell sociosanitari i així millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans.