Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Servei de Territori

L’objectiu del servei és donar servei a la ciutadania en matèria d’ordenació urbanística, planejament i tramitació de llicències urbanístiques i d’activitats.

Els serveis tècnics municipals s’encarreguen de la redacció i coordinació dels instruments de planejament municipal i direcció dels projectes d’urbanització, d’edificació o reforma d’equipaments municipals duts a terme al municipi.

Serveis

Dintre de l’Àrea es troben diversos serveis com són:

  • Servei de Llicències urbanístiques: servei que realitza la tramitació de les llicències en matèria d'urbanisme sol·licitades per a la ciutadania
  • Servei d'Activitats: servei que realitza la tramitació de les diverses autoritzacions ambientals i/o permisos/ llicències d'activitats empresarials al municipi
  • Disciplina urbanística: aquest servei controla l’activitat urbanística al municipi amb l’objecte de fer complir la legalitat pel que fa a actes d’edificació o ús del sòl sense llicència o sense ajustar-s’hi a les condicions fixades. Adopta les mesures corresponents per a restaurar la legalitat, ja sigui la paralització de les obres, la imposició de sancions o execucions subsidiàries
  • Informació urbanística: l'objectiu és donar servei als ciutadans i facilitar la informació que necessitin en matèria urbanística (situació d'una finca o parcel·la del municipi: planejament en vigor aplicables, usos, edificabilitat...) Horari: els dimarts i dijous de 9 a 14 hores. Les consultes també es poden fer a l’adreça electrònica següent i des d’aquí es gestionaran, responent-les directament o amb citació prèvia: informaciourbanistica@santquirzevalles.cat