Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficial

Data i hora oficials dels serveis de tramitació de la seu electrònica a efectes de còmput de terminis.

La data i hora oficial de la Seu electrònica és un dels requeriments bàsics per al registre electrònic de documents, escrits i comunicacions que requereixen el còmput de terminis tant als ciutadans com per a l'Ajuntament.

Per a qualsevol gestió, la data i hora de la seu és la que tindrà validesa legal i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit. El servei que proporciona la data i hora oficial és ofert pel Reial Observatori de l'Armada i la Seu Electrònica està sincronitzada amb ell.

Regulació legal relativa al còmput de terminis:
 

  • L'article 31.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: "als efectes del còmput de termini fixat en dies hàbils, i pel que fa al compliment de terminis per part dels interessats, la presentació en un dia inhàbil s’entén efectuada la primera hora del primer dia hàbil següent llevat que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil".
  • L'article 15.2 del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica assenyala que la sincronització de la data i l'hora es realitzarà d'acord amb la data i hora del Reial Observatori de l'Armada.

 

Quan realitzeu qualsevol tràmit mitjançant el Registre Electrònic de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès podreu visualitzar l'hora oficial a la part superior de la pàgina.