Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ocupació i reserves temporals amb contenidors i sacs de runa, no associats a obres, i reserves d'estacionament i espai públic (mudances)

Servei responsable

Servei responsable

Policia Local

En termini
Descripció del tràmit

Permet sol·licitar l’autorització per a l’ús comú especial de la via pública per a reserves temporals d’estacionament i espai públic per: contenidors i sacs de runa sempre i quan no estiguin associats a obres; mudances; càrrega/descàrrega de materials diversos davant d'una obra i dipòsit de maquinària i anàlegs.

Terminis

En el cas que impliqui reserva d'estacionament, el termini mínim per fer la sol·licitud és de 7 dies hàbils.

Normativa

3.2 Taxa per ocupacions del domini públic

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica interessada

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

En el cas que impliqui reserva d'estacionament, el termini mínim per fer la sol·licitud és de 7 dies hàbils.

Documentació a aportar

Sol·licitud model

Quin cost té i com es pot fer el pagament

D'acord amb les ordenances fiscals:

3.2 Taxa per ocupacions del domini públic

 

Informació d'interès
 1. Per a la seguretat dels vianants, el titular de l’autorització haurà d'adoptar les mesures i proteccions necessàries, per garantir la seguretat de les persones i dels vehicles estacionats i evitar la caiguda d'objectes a la via pública; prendre les precaucions adequades per no deteriorar el paviment existent i col·locar les proteccions i el material apropiat a cada cas.
 2. El càlcul de metres quadrats o metres lineals, haurà d’ésser un número sencer, arrodonit a l’alça.
 3. La policia local podrà comprovar que l’espai ocupat és el que correspon a la sol·licitud.
 4. Les urgències que es puguin donar quedaran sota la consideració del responsable del servei de la Policia Local.
 5. La no realització de l’ocupació, s’haurà de comunicar amb un avançament mínim de 72 hores, per tal que no s’acrediti el tribut.
 6. El canvi de localització del domini públic, l’aprofitament del qual es sol·licita, no produirà una nova liquidació de la taxa, sempre que es comuniqui amb un avançament mínim de 72 hores.
 7. En tot moment, la Policia Local, per raons sobrevingudes, es reserva la facultat d'ordenar la retirada o el desplaçament dels objectes de l’ocupació de la via pública.
Termini de resolució

8 dies

Sentit del silenci administratiu

Negatiu