Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alta o baixa en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes

Servei responsable

Participació i Processos participatius

En termini
Descripció del tràmit

Permet la inscripció o baixa d'una entitat o associació en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Quirze del Vallès.

Normativa

Reglament regulador del Registre municipal d'associacions i entitats ciutadanes

Qui ho pot sol·licitar

Associacions civils que tinguin per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels ciutadans i ciutadanes de Sant Quirze del Vallès.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Documentació a aportar

En el cas que se sol·liciti l'alta en el Registre:

 • NIF de l'entitat/associació
 • Estatuts de l'entitat/associació
 • Certificat de la composició de la junta directiva o òrgan de representació
 • Certificat d'inscripció en el Registre General d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o de qualsevol altre registre públic que tingui funcions similars

     En el cas que encara no tinguin formalitzada la inscripció en el Registre General:

 • Certificat de la sol·licitud d’inscripció en el Registre General d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o qualsevol altre registre públic que tingui funcions similars.

     En el cas de sol·licitar el registre d'una delegació:

 • Certificat del secretari/ària de l'entitat, amb el vistiplau del president/a, reconeixent la delegació i seu social al municipi, així com el nomenament dels delegats representants.

En el cas que se sol·liciti la baixa per dissolució:

 • Acta on s’acordi la dissolució de l’entitat/associació

En el cas que el representant davant aquesta administració no sigui el president de l’entitat/associació:

 • Poder de representació per actuar de forma electrònica amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Informació d'interès

Per registrar la delegació d'una entitat és necessari que aquesta tingui algun delegat representant de l'entitat i seu social a Sant Quirze del Vallès.

El registre Municipal d'Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès es regula mitjançant el Reglament del Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Quirze del Vallès. Com a tal les entitats inscrites al registre es regularan pel mateix. A tal efecte seran coneixedores dels drets i obligacions que es recull a la normativa.

Es resoldrà en igual termini i amb caràcter provisional la inscripció d'aquelles entitats que havent sol·licitat la inscripció al Registre d'Associacions del Departament de Justícia no tinguin formalitzada encara la inscripció. Aquestes entitats tindran l'estatus d'entitats registrades provisionalment mentre no es resolgui l'expedient definitivament. Gaudiran dels ajuts en infraestructures i equipaments municipals, però fins que no estiguin registrades definitivament no podran optar a les convocatòries de subvencions ni participar en els òrgans i mecanismes de participació formalitzats.

Termini de resolució

15 dies

Sentit del silenci administratiu

Negatiu