Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ampliació de trams del cànon de l'aigua destinada a usos domèstics

Servei responsable

Servei responsable

Societat municipal SQVaigua

En termini
Descripció del tràmit

El cànon de l'aigua és un impost sobre el consum d'aigua que es calcula per trams, depenent del volum d'aigua consumida.

Amb aquesta ampliació s'afegiran:

  • 3 m3 al mes per persona, als límits de consum d'aigua establerts pel 1r tram,
  • 2 m3 al mes per persona, als límits de consum d'aigua establerts pel 2n tram o,
  • 1 m3 al mes per persona, als límits de consum d'aigua establerts pel 3r tram,

d'acord amb la taula següent :

Persones per habitatge

1r TRAM

2n TRAM

3r TRAM

4r TRAM

0-3

Fins a 9 m3

De 10 a 15 m3

De 16 m3 a 18 m3

Més de 18 m3

4

Fins a 12 m3

De 13 a 20 m3

De 21 m3 a  24 m3

Més de 24 m3

5

Fins a 15 m3

De 16 a 25 m3

De 26 m3 a  30 m3

Més de 30 m3

6

Fins a 18 m3

De 19 a 30 m3

De 31 m3 a 36 m3

Més de 36 m3

7

Fins a 21 m3

De 22 a 35 m3

De 36 m3 a 42 m3

Més de 42 m3

n

Fins a 3n m3

De 3n+1 a 5n m3

De 5n+1 a 6n m3

Més de 6n m3

 
Per comunicar canvis de dades caldrà fer una nova sol·licitud.
 

 

Qui ho pot sol·licitar
  • Famílies o unitats de convivència de 4 o més membres.
  • Unitats familiars amb persones amb grau de disminució superior al 75%, que computaran com a dues persones.
 
Requisits previs

Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titular d’una captació de l’aigua.

Com es fa el tràmit

 
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

  • Feu clic a l'enllaç d'aquesta pàgina de la web de la Generalitat de Catalunya i seguiu les seves instruccions.

En el mateix moment de la transmissió, el sol·licitant rebrà un codi de petició. En el màxim de tres dies, la petició es codificarà també en el registre general de l'Agència, i el sol·licitant rebrà un correu electrònic indicant la data i el número de registre.

Heu de contactar amb SQVaigua.

Atenció presencial mitjançant cita prèvia

C/ Pintor Vila Puig, 49, baixos
08192, Sant Quirze del Vallès

Horari:

Matins: dilluns a divendres de 10 a 15h
Tardes: dimarts i dijous de 15:30 a 18h

Tel. de. contacte:

931.188.893
Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Documentació a aportar

 Formulari de sol·licitud

 En el cas de no autoritzar a la consulta de dades als organismes competents:
 
  • Certificat o volant de convivència

En el cas de persones amb grau de disminució:
 
  • Resolució del grau de disminució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
 
 
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès