Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Autorització de menors per viatjar a l’estranger

Servei responsable

Policia Local

En termini
Descripció del tràmit

Els agents de fronteres tenen el mandat de posar especial atenció als viatges realitzats per persones menors d’edat, tant si viatgen soles com acompanyades. Poden dur a terme inspeccions dels documents i justificants de viatge, per assegurar-se que no abandonen el territori contra la seva voluntat, o la de les persones que en tenen la pàtria potestat.

Per aquest motiu és necessari que, si una persona menor ha de viatjar sola o acompanyada de terceres persones, que no siguin els progenitors, tutors o de qui exerceixi legalment la pàtria potestat, portin una autorització de menors per viatjar a l'estranger, dels progenitors, tutors o de qui exerceixi legalment la pàtria potestat.

Fins i tot si la persona menor va acompanyada només per un sol dels seus progenitors o tutors, els agents de fronteres poden sol·licitar, també, l’autorització expressa de l’altre, o efectuar una investigació més minuciosa si hi ha sospites que s’ha pogut privar il·lícitament de la custòdia a qui l’exerceix. Per aquesta raó, es recomana que en aquestes casos, es faci també l'autorització de menors per viatjar a l'estranger.

Cal tenir present que cada país té els seus propis requisits d’entrada, terminis d’estada, etc., per la qual cosa es recomana que, abans de viatjar, es consulti l’ambaixada o el consolat del país de destinació, quins són els requisits exigits.

Aquesta regulació no és d’aplicació a:

  • menors estrangers residents a l’Estat espanyol: es regeixen per allò que disposi la legislació del seu país. Així caldrà que els seus representants legals s’informin, a través de les seves autoritats consulars, dels requisits que disposa la normativa del seu país.
  • persones amb la capacitat modificada judicialment: es regeixen per les condicions que estableixi la resolució judicial.
Qui ho pot sol·licitar

Pares, mares o tutors legals de persones menors amb nacionalitat espanyola.

Requisits previs

Requisits per viatjar a l’estranger:

  • Per a països que formen part de l'espai Schengen, cal el DNI o el passaport en vigor i l'autorització de menors per viatjar a l'estranger dels progenitors, dels tutors o de qui exerceixi legalment la pàtria potestat. Sense cap d'aquests documents no podrà sortir de l’Estat espanyol. Si el menor no té DNI, pot viatjar amb el passaport, sempre i quan estigui al seu nom, ja que tot i que figuri en el passaport d’algun dels pares, no el pot utilitzar si no viatja en la seva companyia. Si el menor no té DNI ni passaport, es pot adreçar a la comissaria del CNP, al carrer Batllevell número 115 de Sabadell, telèfon 937247500.
  • Per a països que no formen part de l'espai Schengen, cal el passaport en vigor, l'autorització de menors per viatjar a l'estranger dels progenitors, dels tutors o de qui exerceixi legalment la pàtria potestat i en el cas que el país de destinació ho sol·liciti, un visat. Cal informar-se sobre els requisits d'entrada, estada i residència a l'ambaixada o consolat del país de destinació.
Formes de tramitació

Cal personar-se a:

Prefectura de la Policia Local de Sant Quirze del Vallès

Ronda de Santa Julita, 71, 08192
Horari d’atenció: de 0 a 24 hores.
Telèfon: 93 7216868
policia.oac@santquirzevalles.cat

No es podrà fer l'autorització si no es porta tota la documentació.

És imprescindible que la persona que la presenti sigui un dels pares o tutor/a, i no es podrà fer cap autorització a nom d’una persona no present, encara que es porti la documentació.

Terminis

Es pot tramitar l'autorització de menors per viatjar a l'estranger amb una antelació màxima de 30 dies abans de la data de sortida.

Documentació a aportar
  • Model d'autorització de menors per viatjar a l'estranger (emplenat i signat).
  • DNI / NIE / Passaport dels progenitors o tutor/a (original + fotocòpia).
  • DNI / Passaport de les persones menors d'edat (original + fotocòpia).
  • Llibre de família o certificat equivalent del registre civil, o certificat de naixement de la persona menor, o nomenament com a tutor/a de la persona menor (original+ fotocòpia).
Quin cost té i com es pot fer el pagament

 Gratuït

Informació d'interès

El pare, la mare o el tutor/a legal és qui autoritza la persona menor i qui ha d’emplenar l'autorització de menors per viatjar a l'estranger que ha d’estar segellada i signada per un agent de la Policia Local o Mossos d’Esquadra per tenir validesa.

Termini de resolució

Immediat.