Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Canvi del vehicle adscrit a una llicència de taxi

Servei responsable

Servei responsable

Manteniment de l'espai urbà i Infraestructures. Serveis Municipals

En termini
Descripció del tràmit

Permet sol·licitar l'autorització pel canvi del vehicle adscrit a una llicència municipal del servei d'autotaxi.

Normativa

4.8 Ordenança fiscal per a la taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer

Qui ho pot sol·licitar

El titular de la llicència municipal del servei d'autotaxi.

 

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Documentació acreditativa de la titularitat del nou vehicle: documentació relativa a la propietat, lloguer, arrendament financer, renting o qualsevol d’altre.
 • Assegurança del nou vehicle
 • Pòlissa de responsabilitat civil il·limitada per danys que en la prestació del servei es puguin produir.
 • Rebut de l'abonament del import de la taxa establerta.


Dins dels 15 dies següents a la notificació de l'autorització del canvi de vehicle, s'aportarà la fotocòpia de la documentació tècnica del vehicle i del certificat del taxímetre homologat, expedida pels serveis d'Indústria de la Generalitat.

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer (Ordenança fiscal 4.8.)

 

Termini de resolució

1 mes

Sentit del silenci administratiu

Negatiu