Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Celebració de matrimoni civil a l'Ajuntament

Servei responsable

Alcaldia - Presidència

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar la celebració de matrimoni civil, amb la seva reserva d'espai d'equipament municipal i data de celebració.

Els tràmits que s’han de realitzar són:

1- En el moment d’iniciar l’expedient al Registre Civil

Petició de reserva per a celebració de matrimoni civil: la data de casament està subjecta a disponibilitat segons el calendari de dates i espais possibles. Podeu fer la prereserva del dia i lloc accedint al calendari.

2- Quan el Registre Civil emeti l'autorització

Cal adreçar-se a l’OAC per confirmar la reserva, aportar l'autorització, la resta de documentació i realitzar el pagament de la taxa. (Consulteu els imports i els casos d’exempció en l’apartat de cost, que trobareu a la pestanya de tramitació).

3- Per a la cerimònia

El servei de protocol es posarà en contacte amb els contraents per concretar els aspectes de la cerimònia.

4- Acta matrimonial i Llibre de família:

Un cop celebrada la cerimònia, des d’Alcaldia es farà arribar al Registre Civil còpia de l’acta matrimonial amb la qual s’expedirà el Llibre de Família.

 

Per a més informació: Full informatiu

Quin tràmit s'ha d'haver fet abans
 • L'expedient de matrimoni civil el gestiona el Registre Civil, per tant, de forma paral·lela les parelles que es volen casar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès han d’iniciar els tràmits en el Registre Civil de la localitat d’empadronament dels contraents. En cas de localitats diferents, es pot iniciar en el Registre Civil de qualsevol de les dues.
 • El Registre Civil iniciarà un expedient que finalitzarà amb l’expedició d’una autorització de celebració de matrimoni civil.
 • En el cas que els contraents no estiguin empadronats a Sant Quirze del Vallès, hauran de comunicar al Registre Civil on han iniciat els tràmits la seva voluntat de casar-se a Sant Quirze, i hauran de sol·licitar el trasllat de l’expedient al Registre Civil del municipi.

 Si el Registre Civil escollit és el de Sant Quirze del Vallès la persona interessada empadronada al municipi s'ha d'adreçar al Jutjat de Pau de Sant Quirze del Vallès per iniciar el tràmit.

Normativa

Ordenança fiscal de la taxa per utilització d'instal·lacions municipals per la celebració civil de casaments

Qui ho pot sol·licitar
 • Qualsevol persona que es vulgui casar al municipi.
Requisits previs

L'expedient de matrimoni civil el gestiona el Registre Civil, per tant, de forma paral·lela la persona sol·licitant s'ha d'adreçar al Registre Civil per iniciar el tramit del casament civil.

En cas de contraents empadronats/des a Sant Quirze del Vallès:

En cas que les persones contraents no estiguin empadronats/des a Sant Quirze del Vallès:

 • hauran d’iniciar els tràmits en el Registre Civil de la seva localitat (en cas de localitats diferents, es pot iniciar en qualsevol de les dues),
 • comunicar la seva voluntat de casar-se a Sant Quirze,
 • iniciar el trasllat de l’expedient al Registre Civil de Sant Quirze.

El Registre Civil iniciarà un expedient que finalitzarà amb l’expedició d’una Autorització per realitzar el casament.

Com es fa el tràmit


Els tràmits que s’han de realitzar són:

1- En el moment d’iniciar l’expedient al Registre Civil

Petició de reserva per a celebració de matrimoni civil: la data de casament està subjecta a disponibilitat segons el calendari de dates i espais possibles. Podeu fer la prereserva del dia i lloc accedint al calendari.

2- Quan el Registre Civil emeti l'autorització

Cal adreçar-se a l’OAC per confirmar la reserva, aportar l'autorització, la resta de documentació i realitzar el pagament de la taxa. (Consulteu els imports i els casos d’exempció en l’apartat de cost).

3- Per a la cerimònia

El servei de protocol es posarà en contacte amb els contraents per concretar els aspectes de la cerimònia.

4- Acta matrimonial i Llibre de família:

Un cop celebrada la cerimònia, des d’Alcaldia es farà arribar al Registre Civil còpia de l’acta matrimonial amb la qual s’expedirà el Llibre de Família.

 

Per a més informació: Full informatiu

 

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic al botó Inicieu el tràmit en línia de la pantalla inicial i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació, si escau.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, si escau, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

Un cop el Registre Civil emeti l'autorització

 • Model d'aportació de l'autorització
 • Autorització emesa pel Registre Civil
 • Documents acreditatius d’identitat de les persones contraents
 • Documents acreditatius d’identitat de les persones testimonis

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

L'establert a l'Ordenança fiscal de la taxa per utilització d'instal·lacions municipals per la celebració civil de casaments.
 

Dependència municipal
Dies laborables
Dies festius
Celler de Can Barra
300,00 €
380,00 €
Casa Pintor Vila Puig
100,00 €
150,00 €
Despatx d'Alcaldia
-------
-------


Beneficis fiscals: 

Si un dels membres de la parella figura empadronat en el municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos o, anteriorment ho ha estat per un període mínim d'un any, els sol·licitants estan exempts de pagament.

Informació d'interès

La celebració de matrimonis civils està subjecta a un calendari de dates i espais possibles.

Un cop celebrada la cerimònia, des d’Alcaldia es farà arribar al Registre Civil còpia de l’acta matrimonial amb la qual s’expedirà el Llibre de Família.

Sentit del silenci administratiu

Negatiu