Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Certificat d'innecessarietat de la llicència de parcel·lació

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Territori i Medi Ambient

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar el certificat que expedeix l'Ajuntament on fa constar que no és necessari sol·licitar llicència de parcel·lació/segregació d'una finca.

Queden subjectes a declaració d'innecessarietat de parcel·lació les divisions o segregacions que es trobin en el supòsit següent:

 • Quan la divisió o segregació de terrenys és conseqüència de l'aplicació de la normativa sectorial agrària o forestal.
 • Quan es pretén una nova divisió o segregació de finques resultants d'una reparcel·lació, en aquells casos en les que les descripcions de la finca resultant preveu expressament aquesta possibilitat.
 • Quan la segregació es refereix a la part o parts de la finca subjectes a expropiació o reparcel·lació pendents d'executar.
 • Quan la segregació té per objecte agrupar la finca segregada a una finca confinant, sempre que la segregació i l'agrupació tingui lloc en la mateixa operació i així ho exigeixi la declaració d'innecessarietat de la llicència.
   
Normativa

Taxa per expedició de documents administratius

Qui ho pot sol·licitar

Persona física o jurídica

 

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Plànol d'emplaçament de la finca o zona sobre la que es demana el certificat

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Ordenança fiscal de la taxa per expedició de documents administratius. (Art.6, epígraf 2.a)
Certificacions sobre règim urbanístic aplicable a una finca o sector i/o de legalitat i antiguitat: 50,00 €
 

Termini de resolució

1 mes