Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cessió de compostadors domèstics

Servei responsable

Servei responsable

Manteniment de l'espai urbà i Infraestructures. Serveis Municipals.

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar la cessió temporal, per un període de quatre anys, d’un compostador domèstic.

Conjuntament amb la cessió es proporcionarà assessorament i la formació necessaris pel seu bon ús.

El sol·licitant accepta les condicions d'ús i el compromís d’un correcte manteniment i dedicació del material pel fi proposat, d'acord amb les bases del procediment.

Només s’admetrà una única sol·licitud per domicili.

L'Ajuntament disposa de 300 compostadors, en el cas que hi hagi més sol·licituds que unitats disponibles, s'atorgaran per estricte ordre de la data de registre de la sol·licitud.
 

Normativa
Qui ho pot sol·licitar
 • Veïns i veïnes de Sant Quirze del Vallès
 • Propietaris i propietàries, o titulars d’algun dret d’ús d'un habitatge al mateix municipi.

 

Requisits previs

Disposar d’un habitatge unifamiliar i/o plurifamiliar amb espai exterior adequat (mig assolellat i no pavimentat) per a la realització del compostatge domèstic.

En el cas de comunitats de propietaris, agrupacions d’aquestes, escoles i altres tipus d’entitats o àmbits col·lectius no empresarials i resta de persones jurídiques, hauran d’acreditar la propietat de l’immoble o el dret d’ús sobre el mateix i disposar també d’un espai exterior adequat (mig assolellat i no pavimentat) per a la realització del compostatge domèstic.

Estar al corrent de totes les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Com es fa el tràmit
 
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau segueix els següents passos:

 1. Descarrega els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobaràs a la secció Tramitació.
 2. Emplena el model de sol·licitud i signa’l electrònicament.
 3. Fes clic a l'enllaç de tramitació en línia i emplena el formulari.
 4. Adjunta la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Fes clic en continuar.
 6. Signa el formulari electrònicament i envia’l.

Una vegada es registri correctament, rebràs el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

En el cas de comunitats de propietaris, empreses, entitats o persones jurídiques:

 • escriptures/estatuts de constitució
 • escriptura/acta d'apoderament del representant.


En cas que el sol·licitant sigui una persona física i no estigui empadronada a Sant Quirze del Vallès:

 • documentació que acrediti un dret d’ús sobre l’habitatge.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Termini de resolució

Tres mesos

Sentit del silenci administratiu

Negatiu