Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cessió-renúncia voluntària d'un vehicle a favor de l'Ajuntament

Servei responsable

Servei responsable

Policia Local

En termini
Descripció del tràmit

Amb aquest tràmit podeu comunicar la renúncia i cessió del vehicle a favor de l'Ajuntament per al seu posterior desballestament.

Cal tenir en compte

 • La renúncia no eximeix del pagament dels deutes, obligacions o sancions existents corresponents al vehicle.
 • S'ha de fer constar la matrícula, la marca, el model i on s’hi troba estacionat.
 • L'Ajuntament es farà càrrec de les despeses de trasllat al dipòsit de vehicles, del seu desballestament i de donar-lo de baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit
 • El vehicle s'ha de trobar al municipi de Sant Quirze del Vallès
 • Caldrà lliurar la documentació (permís de circulació i fitxa tècnica) i les claus.
 • En cas de no poder venir el titular del vehicle a fer la gestió, la persona que presenti la documentació haurà de dur una autorització i fotocòpia del DNI del titular del vehicle que l’autoritza, per poder realitzar el tràmit.
Normativa
 • Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles a la via pública i espais col·lectius.
 • Llei 18/2021, de 20 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, en matèria del permís i llicència de conducció per punts.
 • Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d'ús.
Qui ho pot sol·licitar

Persones físiques o jurídiques

Requisits previs

El vehicle s'ha de trobar al municipi de Sant Quirze del Vallès.

Formes de tramitació

Aquesta comunicació cal tramitar-la presencialment a:

Prefectura de la Policia Local de Sant Quirze del Vallès

Ronda de Santa Julita, 71, 08192.
Horari d’atenció: de 0 a 24 hores.
93 7216868

policia.administrativa@santquirzevalles.cat

Terminis

En qualsevol moment

Documentació a aportar
 • DNI del titular del vehicle
 • Permís de circulació
 • Fitxa tècnica del vehicle

Juntament amb la documentació cal lliurar la clau del vehicle

En cas de representació

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït