Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consultar l'estat tributari d'un contribuent

Servei responsable

Servei d'Economia

En termini
Descripció del tràmit

Us permet consultar l'estat dels rebuts i liquidacions que estan a nom del contribuent titular d'un certificat electrònic, així com els elements que configuren el càlcul per determinar el deute tributari de cadascun d'ells.

Qui ho pot sol·licitar

Els titulars que figurin com obligats tributaris dels mateixos.


Nota:

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

  • les persones jurídiques,
  • les entitats sense personalitat jurídica,
  • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 

Formes de tramitació
  1. Cal que disposeu de certificat digital acceptat per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i que us hi identifiqueu en iniciar el tràmit. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses)
  2. Entreu a 'El meu espai (Carpeta Ciutadana)'.
  3. Consulteu, en l'opció 'Gestió de rebuts' de l'apartat Consultes per obtenir un llistat d'aquells rebut i liquidacions pendents i una altre d'aquells que estan pagats.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït