Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consulta, reclamació, queixa i denúncia sobre consum

Servei responsable

Servei de Consum

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet la presentació de consultes, queixes, reclamacions i denúncies de consum a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) quan una persona consumidora pateix alguna incidència o problema en la compra de productes o en la prestació de serveis (telefonia, electricitat, aigua....).

No poden ser objecte de reclamació els casos en els quals concorri intoxicació, lesió, mort o existeixin indicis racionals de delicte (per ex, intoxicació en un restaurant, negligències mèdiques, estafes, etc).

El fet de presentar una reclamació i que s'accepti no suposa que la persona reclamant tingui raó o que l’OMIC en sigui competent.

L’OMIC estudiarà la reclamació/queixa/denúncia presentada i determinarà la seva tramitació i s’informarà, a la persona interessada, dels tràmits que es facin en cada moment.

La sol·licitud pot ser no admesa pels següents motius:

 • Que els fets no puguin ser objecte de mediació de consum.
 • Que el litigi sigui frívol (venal i insubstancial, superficial, intranscendent) o vexatori. (humiliant, ofensiu, denigrant...)
 • Que la persona consumidora presenti la reclamació davant de l'entitat acreditada en un termini superior a un any des de la data en què va presentar la reclamació a l'empresa.
 • Que una altra entitat de resolució alternativa o un òrgan jurisdiccional estigui examinant o ja s'hagi pronunciat sobre la resolució de la controvèrsia.
 • Que es tracti d'un fet el qual ja hagi estat objecte de mediació.
Quin tràmit s'ha d'haver fet abans

Haver presentat la reclamació oficial de la Generalitat de Catalunya a l'empresa que es reclama. 

Qui ho pot sol·licitar
 • Persones empadronades a Sant Quirze del Vallès
 • Persones que la seva reclamació sigui d’un establiment comercial de Sant Quirze del Vallès, en la seva condició d'usuaris/àries o consumidors/ores.
 • Les empreses i els o les professionals poden demanar informació en matèria de consum, així com els fulls oficials de reclamació de l’Agència Catalana de Consum.
 • Les PIMES, només entren dins la condició de consumidors quan reclamin sobre un servei de subministrament bàsic.
Requisits previs

Per poder presentar una reclamació de consum a la l’OMIC, cal que hagueu presentat la reclamació de consum a l’empresa reclamada, i es doni un dels dos supòsits següents:

 • L’empresa us hagi donat una resposta que no sigui satisfactòria.
 • L’empresa, passat un més des de la seva reclamació, no us hagi donat resposta.
   
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Passat un més de la reclamació presentada pel consumidor a l’empresa reclamada, si aquesta no li ha donat resposta, o la resposta no ha estat satisfactòria.

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model 
 • Reclamació presentada a l’empresa reclamada.
 • Resposta donada per l’empresa reclamada, en cas que s’hagi donat resposta.
 • Còpia de tota aquella documentació que justifiqui la reclamació i/o denúncia.


En el cas de microempresa o empresaris individuals:

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Termini de resolució

De 2 a 6 mesos

Sentit del silenci administratiu

Negatiu