Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consultar els meus rebuts

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Economia

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit us permetrà:

 • Consultar l'estat dels rebuts i liquidacions que estan pendent a nom del contribuent titular d'un certificat electrònic, aíxí com els elements que configuren el càlcul per determinar el deute tributari de cadascun d'ells.
 • Fer el pagament telemàtic, o obtenir un duplicat de la carta de pagament per fer-la efectiva en una entitat bancària col·laboradora.

 

Qui ho pot sol·licitar

Els titulars que figurin com a obligats tributaris dels mateixos.

Nota:

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 3/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Formes de tramitació

Cal que disposeu de certificat digital acceptat per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i que us hi identifiqueu en entrar a la nostra Oficina Virtual. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses)

Accediu a 'El meu espai (Carpeta ciutadana)' i a l'opció 'Gestió de rebuts' de l'apartat consultes per obtenir un llistat d'aquells rebuts i liquidacions pendents, i un altre d'aquells que estan pagats.

S'adverteix que pot ser que apareguin com a pendents de pagament rebuts que ja han estat pagats a través d'entitat financera o amb targeta de crèdit. Això és degut a que les entitats financeres ens comuniquen el pagament amb unes setmanes d'endarreriment.

Per pagar un  rebut pendent (només els rebuts que estiguin dins el període de pagament voluntari), cal que entreu al detall del rebut que es vulgui pagar, clicant-hi a sobre. A partir d'aquí es pot pagar amb diversos sistemes:
 

 • Amb targeta de crèdit:  Premeu el botó “Pagar amb targeta" i seguiu el passos que se us indiquen per poder pagar amb targeta de crèdit/dèbit.
   
 • Pagar per finestreta d'entitat financera: Premeu el botó “Carta de pagament”, imprimiu l'avís de pagament amb codi de barres que us apareixerà i aneu a l'entitat financera per pagar l'import.
   

L'Ajuntament tindrà constància del pagament efectuat al cap d'unes setmanes. Si necessiteu acreditar el pagament, recordeu imprimir el comprovant de l'operació.