Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Devolució de fiança de garantia

Servei responsable

Servei responsable

Servei que ha sol·licitat la fiança

En termini
Descripció del tràmit

Permet sol·licitar la devolució de la quantitat, en concepte de garantia, que es vincula amb la concessió de determinades llicències d'obres, o derivat d’un contracte d’obra pública.

 • En el cas de les llicències d’obres, la garantia va ser dipositada per garantir la correcta reposició dels béns de domini públic, afectats per l'execució de l'obra, construcció i/o instal·lació.
 • Quan es tracti d’una devolució de garantia derivada d’una obra major és imprescindible tenir concedida la llicència de primera ocupació per a la devolució.
 • Quan es tracti d’una garantia dipositada derivada d’un contracte d’obra pública, caldrà que hagi transcorregut, com a mínim, el termini d’un any a comptar a partir de la data de l’acta de recepció de l’obra a excepció d’un termini superior establert al contracte.
Qui ho pot sol·licitar
 • Per a llicències d’obres: el titular de la llicència concedida.
 • Per a contractes d’obra pública: la persona física o jurídica adjudicatària del concurs objecte del contracte.
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

3 mesos

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Certificat Final d’Obra visat i signat pel tècnic que va assumir l’execució de les obres.
 • Fotografia de la reposició dels bens garantits.

   
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Termini de resolució

3 mesos