Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Obtenció i renovació del Document Nacional d'Identitat (DNIe)

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Atenció Ciutadana

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit us permetrà sol·licitar cita per a l'expedició i recollida del Document Nacional d'Identitat electrònic (DNIe).

L'expedició i posterior entrega es farà a la Masia Can Feliu (C. Eduard Toldrà, s/n) a càrrec de l'equip mòbil de la Policia Nacional de Sabadell.

ASPECTES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE PER A UNA CORRECTA TRAMITACIÓ

Fotografies
Les fotografies cal que siguin actuals, amb un fons blanc i amb una mida per a DNI. https://citapreviadnipasaporte.es/dni/tamano-foto/

Primeres inscripcions
En les primeres inscripcions cal aportar el certificat literal de naixement expedit a l'efecte del DNI amb sis mesos de validesa i certificat d'empadronament amb tres mesos de validesa.

Menors de 14 anys

Expedició

  • En cas de PRIMERA INSCRIPCIÓ: la presència d'un dels progenitors ÉS OBLIGATÒRIA el dia de l’expedició.
  • Quan no sigui primera inscripció: han de presentar-se el dia de l'expedició amb el pare, mare o tutor legal o, altre persona amb autorització escrita d'un d'ells.

Recollida

  • La recollida de documents de titulars amb edats a partir dels 6 anys SERÀ SEMPRE PRESENCIAL, no podent en CAP CAS lliurar el document a una altra persona diferent del titular.
  • Com a norma general, per als menors de 6 anys no és necessària la seva presència a la recollida, però serà el funcionari qui confirmi aquest punt.

Duplicat per pèrdua o robatori

En cas de pèrdua o robatori del DNI, cal presentar la denúncia corresponent.

Modificació de dades

En els equips mòbils (cas d'aquest tràmit) només es poden fer modificacions de domicili. Altres tipus de modificacions, com el nom i/o cognoms, només es poden realitzar directament en les comissaries.

Qui ho pot sol·licitar
 • Persones empadronades a Sant Quirze del Vallès.
 • Persones que treballin a Sant Quirze del Vallès.

Com es fa el tràmit

Cal sol·licitar cita prèvia a l'OAC per qualsevol dels canals següents:

Les places vacants de les dates programades s'aniran emplenant amb les sol·licituds per ordre d'arribada.

Terminis

Pròxima data programada:
1 de març de 2024

Cal sol·licitar cita prèvia a l'OAC per qualsevol dels canals següents:

Les places vacants de les dates programades s'aniran emplenant amb les sol·licituds per ordre d'arribada.

Documentació a aportar

Per primera inscripció

 • Una fotografia en color: actual (menys de dos anys) amb un fons blanc i mida DNI.
 • Certificat literal de naixement, expedit al Registre Civil corresponent o Certificat d'inscripció de nacionalitat espanyola, on ha de constar que s'expedeix per a l'obtenció del DNI (antelació màxima de 6 mesos).
 • Certificat d'empadronament amb una antelació màxima de 3 mesos. Si s’està empadronat a Sant Quirze del Vallès no és necessari aportar-lo.
 • DNI de la persona representant (pare/mare o tutor), si és el cas.
 • Certificat mèdic en cas de persones malaltes o incapacitades.

Per renovació o canvi de dades

 • Una fotografia en color: actual (menys de dos anys) amb un fons blanc i mida DNI.
 • DNI anterior
 • Si ha canviat el domicili: volant d'empadronament (antelació màxima de 3 mesos). Si s’està empadronat a Sant Quirze del Vallès no és necessari aportar-lo.
 • Certificat mèdic en cas de persones malaltes o incapacitades.

Per pèrdua, sostracció, destrucció o deteriorament

 • Dues fotografies en color: actuals (menys de dos anys) amb un fons blanc i mida DNI.
 • En cas de deteriorament, dues fotografies i la mateixa documentació que es demana per a la renovació.
 • En cas de pèrdua o robatori, cal presentar la denúncia.
Quin cost té i com es pot fer el pagament
 • Renovació per caducitat, extraviament, sostracció o deteriorament: 12,00 €
 • Renovació amb el DNI en vigor per canvi de dades, filiació i domicili: gratuït.
 • Titulars del carnet de família nombrosa: gratuït.  (Cal presentar el carnet original de família nombrosa per acreditar-ho).
Informació d'interès

El DNI és un document personal i intransferible emès pel Ministeri de l'Interior i el seu titular està obligat a la seva custòdia i conservació.
Per demanar cita prèvia directament a una comissaria: https://www.citapreviadnie.es

Termini de resolució

Immediat