Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ocupació de l'espai municipal o via pública per filmacions o fotografies

Servei responsable

Servei responsable

Servei al Comerç

En termini
Qui ho pot sol·licitar
 • Empreses o particulars interessats en realitzar filmacions o fotografies en espais municipals o a la via pública, amb ànim de lucre o no.


Nota:

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils,
 • els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 

Com es fa el tràmit

 

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Assegurança de responsabilitat civil si hi ha muntatge d'infraestructura.
 • Croquis de l'àmbit a ocupar
 • Descripció de l’acció (nombre de persones participants, materials a utilitzar...)
Quin cost té i com es pot fer el pagament

D'acord amb les ordenances fiscals:

 • Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics professionals.
 • Taxa per serveis especials per espectacles o transports
 • Taxa per la utilització de serveis, instal·lacions i materials culturals municipals
Informació d'interès

Rodatges i/o filmacions de caràcter no professional estan exempts del pagament de les taxes.

Termini de resolució

Un mes

Sentit del silenci administratiu

Negatiu