Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Expedició de targeta d'armes de 4a categoria

Servei responsable

Servei responsable

Policia Local

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar la targeta d'armes per a una arma de 4a categoria:

 • Tipus A (carabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició accionats per aire comprimit).
 • Tipus B (carabines i pistoles d'ànima llisa i d'un sol tir i d'aire comprimit).
 • Armes utilitzables en activitats lúdico-esportives d’airsoft i paintball (Orden Ministerial INT/2860/2012, de 27 de desembre).
Normativa

Ordenança fiscal 4.1 Taxa per expedició de documents administratius.

Qui ho pot sol·licitar
 • Persones físiques majors de 14 anys i empadronades a Sant Quirze del Vallès.
 • Persones jurídiques amb domicili social a Sant Quirze del Vallès.

Com es fa el tràmit
 
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

 En qualsevol moment

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model Cal emplenar una sol·licitud per a cada arma.
   
 • Document acreditatiu d'identitat de la persona sol·licitant
 • Factura de l’arma o document que n’acrediti la propietat i característiques de la mateixa.
 • Dues targetes d'armes de color blanc
 • Tres targetes d'armes de color groc emplenades i signades

En cas de menors de 18 anys
 • Autorització del pare, mare o tutor legal i fotocòpia del document d’identificació.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

La taxa es paga per cada targeta (tipus d’armes A i B) sol·licitades.

Segons l’art.6, epígraf 3.a) de l’Ordenança fiscal 4.1 que regula la taxa per expedició de documents administratius:

 • Llicència de tinença d'armes d'aire comprimit: 44,07 €

 

Informació d'interès

La validesa de la targeta d'armes resta limitada al terme municipal de Sant Quirze del Vallès, i per al tipus A té una vigència de 5 anys.

 

Termini de resolució

3 mesos

Sentit del silenci administratiu

Negatiu