Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

INF. PE - Informe dels serveis socials per evitar el tall d'un subministrament per situació de pobresa energètica

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Benestar Social i Cicles de Vida

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar l’informe dels serveis socials per evitar el tall d’un subministrament per situació de pobresa energètica de persones o famílies que no poden fer front al pagament del subministrament.

Normativa

LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Qui ho pot sol·licitar

1. Les persones empadronades titulars del subministrament de gas, llum o aigua  que no excedeixin el màxim d’ingressos bruts anuals familiars següents:

 • 21.247,28 € família unipersonal
 • 27.380,51 € família de dues persones
 • 28.558,17 € família de tres
 • 29.510,12 € família de 4 membres o més
   

2. Persones o unitats de convivència amb discapacitat o gran dependència que no excedeixin el màxim d’ingressos bruts anuals familiars següents:

 • 31.870,91 € família unipersonal
 • 32.856,61 € família de dues persones
 • 34.269,80 € família de tres
 • 35.412,14 € família de 4 membres o més
   

3. Persones o unitats familiars on visqui alguna persona afectada per dependència energètica (persones que necessiten màquines assistides per sobreviure).

Requisits previs
 • Estar empadronat a Sant Quirze del Vallès
 • Haver rebut un avís de tall de subministrament de gas, llum o aigua, o tenir un rebut d'aquests subministres impagat.

 

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis
 • Quan hagueu rebut l’avís de tall de subministrament o bé tingueu un rebut impagat.
 • Quan hagueu rebut la notificació de serveis socials.
   
Documentació a aportar

La documentació següent es demana de tots els membres de la unitat familiar

 • Documents acreditatius d'identitat
 • Informe de vida laboral ( www.sepe.es)
 • Fulls de salari o certificats equivalents dels últims 3 mesos immediatament anteriors a la sol·licitud.
 • En cas d’atur, certificat del SEPE de recepció de prestacions i/o subsidis d’atur i la quantia percebuda en els 3 mesos anteriors a la sol·licitud (www.sepe.es)
 • En cas de pensionistes, Certificat de la pensió (www.seg-social.es)
 • En cas de persones autònomes o empresàries, l’última declaració de l’IRPF
 • Justificant de qualsevol altre ingrés
 • Certificat de discapacitat
 • Certificat del grau de dependència
 • Certificat mèdic que justifiqui la necessitat de màquines assistides per a sobreviure.
   
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Termini de resolució

2 mesos