Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

INF. PE - Informe dels serveis socials per evitar el tall d'un subministrament per situació de pobresa energètica

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Benestar Social

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar l’informe dels serveis socials per evitar el tall d’un subministrament per situació de pobresa energètica de persones o famílies que no poden fer front al pagament del subministrament.

Normativa

LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Qui ho pot sol·licitar

1. Les persones empadronades titulars del subministrament de gas, llum o aigua  que no excedeixin el màxim d’ingressos bruts anuals familiars següents:

 • 21.247,28 € família unipersonal
 • 27.380,51 € família de dues persones
 • 28.558,17 € família de tres
 • 29.510,12 € família de 4 membres o més
   

2. Persones o unitats de convivència amb discapacitat o gran dependència que no excedeixin el màxim d’ingressos bruts anuals familiars següents:

 • 31.870,91 € família unipersonal
 • 32.856,61 € família de dues persones
 • 34.269,80 € família de tres
 • 35.412,14 € família de 4 membres o més
   

3. Persones o unitats familiars on visqui alguna persona afectada per dependència energètica (persones que necessiten màquines assistides per sobreviure).

Requisits previs
 • Estar empadronat a Sant Quirze del Vallès
 • Haver rebut un avís de tall de subministrament de gas, llum o aigua, o tenir un rebut d'aquests subministres impagat.

 

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis
 • Quan hagueu rebut l’avís de tall de subministrament o bé tingueu un rebut impagat.
 • Quan hagueu rebut la notificació de serveis socials.
   
Documentació a aportar

La documentació següent es demana de tots els membres de la unitat familiar

 • Documents acreditatius d'identitat
 • Informe de vida laboral ( www.sepe.es)
 • Fulls de salari o certificats equivalents dels últims 3 mesos immediatament anteriors a la sol·licitud.
 • En cas d’atur, certificat del SEPE de recepció de prestacions i/o subsidis d’atur i la quantia percebuda en els 3 mesos anteriors a la sol·licitud (www.sepe.es)
 • En cas de pensionistes, Certificat de la pensió (www.seg-social.es)
 • En cas de persones autònomes o empresàries, l’última declaració de l’IRPF
 • Justificant de qualsevol altre ingrés
 • Certificat de discapacitat
 • Certificat del grau de dependència
 • Certificat mèdic que justifiqui la necessitat de màquines assistides per a sobreviure.
   
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Termini de resolució

2 mesos