Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Inscripcions a les activitats esportives municipals

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Esports

En termini
Descripció del tràmit

Permet inscriure’s a les activitats esportives municipals per al curs 2023/2024.

El termini de presentació de sol·licituds d'Inscripció és de l'1 al 17 de setembre de 2023.

Les sol·licituds presentades amb posterioritat passaran a formar part de la llista d'espera.

L'Ajuntament ofereix dos programes d'activitats:

  • Per a majors de 15 anys. Cada usuari/ària podrà escollir una activitat del seu programa.
  • Per a majors de 60 anys. Cada usuari/ària podrà escollir dues hores del seu programa.

LLISTA DEFINITIVA grup majors de 15

LLISTA DEFINITIVA grup majors de 60

La sol·licitud d’inscripció no dona dret a cap plaça i tindran prioritat les persones empadronades al municipi o al barri de Les Fonts.

Per ampliar la informació sobre l’oferta d’activitats, podeu accedir al programa i condicions d’accés.


CALENDARI DE LES ACTIVITATS

Inici del curs: 2 d'octubre de 2023.
Final del curs:  25 de juliol de 2024.

Els festius es faran d’acord amb el calendari escolar i dies de lliure disposició a Sant Quirze del Vallès.


HORARI D'ACTIVITATS

Activitats esportives per a majors de 15 anys
Curs 2023-2024

ACTIVITATS

HORARIS

LLOC

Iogalates

dilluns i dimecres
de 18.30 a 19.30 h

Torre Julià

Ioga A

dimarts i dijous
de 09.30 a 10.30 h

Sala Muriel Casals

Casal Serra de Galliners

Ioga B

dimarts i dijous
de 15.30 a 16.30 h

Ioga C

dilluns i dimecres
de 20.00 a 21.00 h

Ioga D

dilluns i dimecres
de 21.10 a 22.10 h

Pilates A

dilluns i dimecres
de 18.40 a 19.40 h

Escola Taula Rodona

Pilates B

dimarts i dijous
de 19.50 a 20.50 h

Tono

dimarts i dijous
de 18.40 a 19.40 h

 

Activitats esportives per a majors de 60 anys
Curs 2023-2024

ACTIVITAT

HORARI

LLOC

Manteniment A

dimarts
de 16.45 a 17.45 h

Sala Muriel Casals
Casal Serra de Galliners

Manteniment B

dijous
de 16.45 a 17.45 h

Manteniment C

dilluns
de 16.30 a 17.30 h

Torre Julià

Manteniment D

dimecres
de 16.30 a 17.30 h

Aiguagim A

dilluns
d’11.00 a 12.00 h

Piscina coberta

Aiguagim B

dimarts
d’11.00 a 12.00 h

Aiguagim C

dimecres
d’11.00 a 12.00 h

Aiguagim D

dijous
d’11.00 a 12.00 h

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds d'Inscripció: de l'1 al 17 de setembre de 2023.

Les sol·licituds presentades amb posterioritat passaran a formar part de la llista d'espera.

Normativa

Ordenança Fiscal 4.11 Taxa per la prestació de serveis d'esports i cursets

Qui ho pot sol·licitar
  • Persones interessades.
  • La sol·licitud d’inscripció no dona dret a cap plaça i tindran prioritat les persones empadronades al municipi o al barri de Les Fonts.
Formes de tramitació

La sol·licitud d'inscripció es farà telemàticament mitjançant l'enllaç corresponent en l'apartat 'En línia' de la pestanya 'Tramitació'.

En cas de necessitar ajuda per emplenar la inscripció us podeu adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’acord amb l’horari del servei.

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds d'Inscripció: de l'1 al 17 de setembre de 2023.

Les sol·licituds presentades amb posterioritat passaran a formar part de la llista d'espera.


Publicació llista sol·licituds rebudes: 20 de setembre de 2023.

Adjudicació de les places disponibles (llista provisional d'inscrits): 21 de setembre de 2023.

Període d’al·legacions: del 22 al 26 de setembre de 2023.

Resolució d'al·legacions i llistes definitives: 28 de setembre de 2023.

LLISTES D’ESPERA

Restaran en llista d’espera aquelles persones que no hagin estat admeses. Un usuari/ària en llista d’espera té la possibilitat de sol·licitar plaça en un altre grup mentre hi hagi places disponibles.

Documentació a aportar

En cas que es pateixi alguna malaltia i/o patologia que afecti el seguiment normal de l'activitat.

Adjuntar el certificat mèdic on s'indiqui que pot realitzar exercici físic i la seva prescripció.

Quin cost té i com es pot fer el pagament

D’acord amb l'article 4.4 de l’Ordenança Fiscal núm. 4.11, que regula la taxa per la utilització dels béns, instal·lacions municipals i prestació de serveis d’esports i cursets.

Activitats per a majors de 15 anys

Ioga, Pilates i Iogalates:

Matrícula de 17,52 € i tres quotes trimestrals de 39,98 €

Tono:

Matrícula de 17,52 € i tres quotes trimestrals de 32,30 €

Les famílies que acreditin disposar del carnet de nombroses o monoparentals, tindran una bonificació del 50% sobre la quota trimestral i la matrícula.


Activitats per a majors de 60 anys

Matrícula: 15,46 €. (Pagament en el moment de la inscripció).Informació d'interès

ALTES FORA DE TERMINI
Un cop transcorregut el període d’inscripció, es podrà sol·licitar en línia en aquest tràmit. En cas de necessitar ajuda per emplenar la inscripció us podeu adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d’acord amb l’horari del servei.
Des del servei d’Esports es contactarà amb les persones que hagin fet una alta fora de termini per confirmar la disponibilitat de plaça i fer l’alta si s’escau.
Es girarà el rebut del trimestre sencer i de la matrícula, independentment de la data en què es faci.
Quedaran exempts del pagament de la matrícula aquells usuaris que iniciïn l’activitat durant el tercer trimestre del curs.

PAGAMENT
El pagament és farà mitjançant càrrec al compte corrent facilitat en el moment de la inscripció en 3 terminis:

  • El primer pagament, en el mes d'octubre, correspondrà a la matrícula i als mesos d'octubre a desembre.
  • El segon pagament, en el mes de gener, correspondrà als mesos de gener a març.
  • El tercer pagament, en el mes d'abril, correspondrà als mesos d'abril a juliol.

 

També et pot interessar