Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació d'instal·lació d'una làpida

Servei responsable

Servei responsable

Serveis Funeraris i Cementiri

En termini
Descripció del tràmit

Permet donar compliment a l’obligació legal dels titulars de drets funeraris de col·locar una làpida als nínxols i/o columbaris del cementiri municipal.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Titular del dret funerari o empresa marbrista en nom del titular.

Requisits previs

La col·locació i canvi de làpides requerirà el previ abonament de les taxes que corresponen segons l’ordenança fiscal reguladora.

El titular del dret té l’obligació de col·locar en el termini màxim de sis mesos en el cas de concessions de llarg termini, i d’un any en el cas de concessions de curt termini.
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

  1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
  2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
  3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
  4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
  5. Feu clic en continuar.
  6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Termini per sol·licitar-ho:

Concessions a llarg termini: 6 mesos des de la data de l’enterrament.
Concessions a curt termini: 1 any des de la data de l’enterrament.
Documentació a aportar

Sol·licitud model

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Taxa de cementiri i serveis funeraris:

Article 5.j)

Per col·locació de làpides o lloses:

De nínxol                                27,28 €
De columbari                         27,28 €

 

Informació d'interès

Característiques de les làpides

  1. La làpida haurà de ser sense elements sobreposats, només esculpits, d'un gruix no superior a 2 centímetres i haurà de comptar amb quatre punts o poms en els quatre vèrtex, per facilitar la seva col·locació i extracció. En la part inferior aquests poms podran ser gerros d'alumini o d'acer inoxidable.
  2. En els nínxols de nova construcció la làpida s'adequarà al sistema de subjecció que la construcció del nínxol prevegi i quedarà alineada amb la línia de façana, sense que sobresurti cap cantell de la resta de nínxols.
  3. La col·locació de làpides en nínxols haurà de ser de manera que se'n garanteixi la seva fixació i alhora que permeti una fàcil extracció o retirada per successives inhumacions en el mateix nínxol.
  4. No és permesa la col·locació de marbres o lloses al voltant ni en els llindars del nínxol tapant la paret del bloc o completant l'ornamentació de la sepultura.