Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Modificació de l'autorització de parada al mercat de venda no sedentària

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Comerç

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet modificar les dades amb les que s’ha concedit l’autorització de venda:

 • Ampliació de metres
 • Canvi d’ubicació
 • Canvi d’activitat
 • Canvi de titular
 • Alta o baixa de personal contractat

 

Normativa

Ordenança fiscal 3.7 de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics professionals.

Reglament regulador mercats no sedentaris de Sant Quirze del Vallès.

Qui ho pot sol·licitar

El titular de la parada

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Terminis

 En qualsevol moment

Documentació a aportar

Sol·licitud model

Per modificar l’activitat:

 • Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques, amb l’epígraf corresponent a la nova activitat.

Per modificar el titular:

Transmissions a familiars de fins a 2n grau:

 • Justificant de baixa de l’actual titular per jubilació, invalidesa o defunció de l’actual titular.
 • Alta d’autònom a la Seguretat Social del nou titular
 • Alta de l’IAE corresponent del nou titular
 • Llibre de família o document acreditatiu de la relació de primer o segon grau per afinitat o consanguinitat entre el titular sortint i el nou titular.
 • Document acreditatiu d’identitat corresponent al nou titular
 • Dues fotografies mida carnet del nou titular

Transmissions a altres:

 • Presentar la sol·licitud model indicant l'import sol·licitat per a la transmissió. L'Ajuntament iniciarà el tràmit de transmissió convocant l'oferta pública amb la proposta de preu i d'acord amb la normativa vigent.

Per l'alta de personal contractat:

 • Document acreditatiu de la contractació
 • Document acreditatiu d’identitat corresponent del nou treballador contractat.
 • Dues fotografies mida carnet del treballador
Quin cost té i com es pot fer el pagament

D'acord amb l'Ordenança fiscal 3.7 de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics professionals.

Termini de resolució

3 mesos

Sentit del silenci administratiu

Negatiu