Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Canvi de domicili o modificació de dades del Padró d'Habitants

Servei responsable

Servei responsable

Estadística i Padró

En termini

Sol·licitar Cita Prèvia

Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet la inscripció al padró dels canvis de domicili dins de Sant Quirze del Vallès, així com actualitzar qualsevol dada personal: nom, cognoms, dades de naixement, sexe, numeració del document d'identitat o nivell d’estudis.

Qui ho pot sol·licitar

Persones empadronades a Sant Quirze del Vallès i que canvien la seva residència habitual en el mateix municipi o actualitzen les seves dades personals.

Formes de tramitació

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

Per a totes les sol·licituds:

 • Document acreditatiu d'identitat individual:
  • Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  • Estrangers dels estats membres de la Unió Europea: passaport, document d’identitat del país d’origen i certificat d’inscripció en el Registre d’Estrangers (RCE).
  • Estrangers de la resta de països: passaport o targeta d'estranger o resident (NIE).
 • Documentació que habiliti a ocupar l’habitatge (només en cas de canvi de domicili):
  • Contracte públic o privat: compravenda, arrendament o altres.
  • Escriptures de propietat, de drets reals d’usdefruit, ús o habitació.
  • Autorització del propietari/s de l’habitatge o persona empadronada, acompanyada del document acreditatiu d’identitat.
  • Certificat del Registre de la Propietat
  • Contractes de subministraments de serveis de llum elèctrica, gas o aigua.
  • Certificat de la Direcció del centre per empadronaments en habitatges col·lectius.

En el cas que l’alta sigui familiar o integri altres persones:

 • Majors d’edat:
  • Dcument acreditatiu d'identitat individual i autorització, si escau.
 • Incapacitats legals:
  • Document de l'acceptació de la tutela legal

Per a actualizacions de dades personals:

 • Nou document acreditatiu d'identitat individual que acrediti la modificació
 • Certificat del registre civil
 • Llibre de Família

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

El servei gestor comunicarà a l’Institut Nacional d’Estadística els canvis de domicili i/o dades per al cens padronal i electoral.

El número de telèfon, al no tractar-se d'una dada obligatòria legalment, el podeu actualitzar mitjançant una trucada telefònica a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Us lliurarem els volants d'empadronament necessaris per realitzar els canvis de dades que escauen: document acreditatiu d'identitat, assignació del metge al CAP,  permís de conduir i circulació, Seguretat Social, Hisenda, etc.

Quin altre tràmit cal fer posteriorment

Podeu realitzar el Canvi de domicili del permís de conducció i/o de circulació

Termini de resolució

Immediat

Sentit del silenci administratiu

Negatiu