Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pagar rebuts o liquidacions

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Economia

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit us permetrà pagar un rebut o liquidació que estigui pendent de pagament dins del període voluntari.

Qui ho pot sol·licitar

Els obligats al pagament o qualsevol persona, física o jurídica, que es vulgui fer càrrec d'un deute pendent.

 

Formes de tramitació

Aquest tràmit no requereix de certificat electrònic, atesa la possibilitat prevista en l'article 33 del Reglament General de Recaptació, en la que s'estableix que qualsevol persona pot efectuar el pagament d'un tribut.
Per dur a terme aquest tràmit caldrà estar en possessió de l'avís o carta de pagament del tribut de referència.

Entreu en aquest enllaç de Carpeta Ciutadana (El meu espai)

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

Per fer el pagament d'un tribut, taxa o preu públic cal que disposeu de la notificació o avís de pagament i que el termini indicat en la notificació estigui vigent.

Disposeu dels mitjans de pagament següents:

  • Per finestreta o per caixer automàtic de les entitats bancàries col·laboradores: Banco Popular, Banc Sabadell Atlàntic, Santander Central Hispano o BBVA.
  • Per domiciliació bancària: podeu domiciliar els vostres rebuts lliurant l'autorització annexa als avisos de pagament a la vostra entitat bancària o fer la petició a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Les peticions de domiciliació s'hauran de realitzar 20 dies abans de l'inici del període voluntari de cada tribut.
  • Per internet amb targeta de crèdit o dèbit en la Seu Electrònica: Pagament online
  • Per internet Banca en línia: aquesta opció està disponible per als clients d'entitats amb servei de banca electrònica
  • Presencialment amb targeta de crèdit o dèbit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

Terminis de pagament
Es podrà fer el pagament en les entitats bancàries col·laboradores dins del seu horari d'atenció. Si realitzeu un pagament mitjançant els caixers automàtics fent ús del lector de codi de barres, és possible que es puguin realitzar els pagaments fins les 12 de la nit, però si feu ús d'aquesta opció recomanem que ho confirmeu amb la mateixa entitat prèviament.

Els pagaments amb targeta de crèdit o dèbit en les modalitat de la seu electrònica o de banca en línia permeten realitzar el pagament fins les 12 hores de la nit de l'últim dia del període de cobrament en voluntària.

Si el termini vigent per fer el pagament està exhaurit no el podreu realitzar. Per poder-lo fer efectiu haureu de sol·licitar una nova notificació amb un nou termini de pagament. La sol·licitud la podeu fer presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o en línia a través de la següent sol·licitud mitjançant registre electrònic (en aquest cas caldrà que disposeu de certificat electrònic reconegut. Enllaç a certificats reconeguts). També podeu fer la petició via correu electrònic al correu oac@santquirzevalles.cat , on se us facilitarà el nou codi de pagament i referència per fer-lo efectiu.

Quins recàrrecs tenen els rebuts fora de termini?
Els rebuts que no hagin estat abonats en període voluntari tenen un recàrrec del 5%. En el moment que es notifica aquest deute en executiva, el recàrrec és del 10%. Si no es fa l'abonament dins del termini establert a l'última notificació, el recàrrec serà del 20 % i, a més, s'imposaran interessos de demora.

Recordeu que l'Ajuntament de Sant Quirze ofereix la possibilitat de fraccionar o ajornar el pagament de rebuts d'acord amb unes condicions determinades. Podeu consultar el tràmit de fraccionament o ajornament al tràmit relacionat.