Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Inscripció en el Registre Municipal d'unió estable de parella

Servei responsable

Servei responsable

Alcaldia-Presidència

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet la inscripció en el Registre Municipal d’unió estable de parella les unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones.

Qui ho pot sol·licitar

Els membres de la parella empadronats a Sant Quirze del Vallès.

Requisits previs

Els components de la parella

 • Han de ser majors d'edat o menors emancipats conforme a dret.
 • No poden ser parents en línia recta per consanguinitat o adopció, parents col·laterals per consanguinitat o adopció fins a segon grau.

 • No formar part d’una altra unió civil no extingida de fet.

 • No estar incapacitats per emetre consentiment necessari per dur a terme l’acte o declaració objecte d’inscripció.

 • No constar inscrit com a integrant d’una unió civil o matrimonial a cap altre registre de semblants característiques.

 • Un dels membres de la parella haurà de tenir veïnatge civil a Catalunya.

 

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

Aquest registre no té els efectes previstos a l’article 234-1 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

L'article 234-1 del Capítol IV de la Llei 25/2010, de 29 de juliol del llibre 2n del Codi Civil de Catalunya defineix la parella estable com la unió de dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial i tenen aquesta condició en qualsevol dels casos següents:

             a) Si la convivència comuna és superior a dos anys.                                    

             b) Si durant la convivència, tenen un fill comú.

             c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.

 

Termini de resolució

15 dies

Sentit del silenci administratiu

Negatiu