Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pròrroga única de concessió de drets funeraris a curt termini

Servei responsable

Servei responsable

Serveis funeraris i cementiri

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet prorrogar la concessió a curt termini per un termini únic i igual al de la concessió originària (1, 2 o 5 anys), sense que el total de les concessions de curt termini de dret funerari, incloses les pròrrogues, excedeixi de 10 anys.

Normativa

Ordenança Municipal reguladora dels serveis de cementiri i funeraris

Ordenança fiscal 4.9 Taxa de cementiri i serveis funeraris

Qui ho pot sol·licitar

Titular de la concessió de dret funerari a curt termini.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

  1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
  2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
  3. Feu clic en el botó 'Iniciar el tràmit en línia' i empleneu el formulari.
  4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
  5. Feu clic en continuar.
  6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per tal de fer-nos arribar el títol de dret funerari original, el podeu portar personalment o trametre'l per correu certificat a:

Oficina d’Atenció Ciutadana
Plaça de la Vila, 1
(08192) Sant Quirze del Vallès

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Abans de finalitzar el termini de la concessió a curt termini de nínxols o columbaris.

Documentació a aportar
  • Sol·licitud model
  • Títol de dret funerari original
  • Certificat de titularitat del compte bancari
Quin cost té i com es pot fer el pagament

d) Atorgament de pròrrogues de drets funeraris concessions de curt termini:

Columbaris: pròrrogues d’1 any: 26,08 €

Nínxols pròrrogues 2 anys:

1a filera ..........52,13 €
2a filera ..........78,22 €
3a filera ..........70,03 €
4a filera ..........39,09 €

Nínxols pròrrogues 5 anys:

1a filera.........112,98 €
2a filera.........169,48 €
3a filera.........151,73 €
4a filera............84,74€