Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Servei de recollida de mobles o andròmines

Servei responsable

Servei responsable

Manteniment de l'espai urbà i Infraestructures. Serveis Municipals

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar el servei gratuït de recollida de mobles, andròmines i altres objectes en desús.
Les recollides, prèviament sol·licitades, es fan habitualment els divendres, de les 6 a les 13 hores.

Normativa

Ordenança reguladora de la gestió dels residus sòlids urbans i de la neteja pública

Qui ho pot sol·licitar

Veïns i veïnes del municipi de Sant Quirze del Vallès

Formes de tramitació

Podeu enviar un correu electrònic a santquirzevalles@fcc.es, especificant:

 • Nom i cognoms
 • Adreça i lloc on es deixa el moble
 • Telèfon de contacte
 • Material que es vol retirar, volum o quantitat

Podeu trucar al telèfon gratuït 900 150 140 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores .

Haureu de proporcionar la següent informació:

 • Nom i cognoms
 • Adreça i lloc on es deixa el moble
 • Telèfon de contacte
 • Material que es vol retirar, volum o quantitat

 

Terminis

El dia màxim per a demanar el servei és els dimecres. A partir d’aquest dia les recollides passen al divendres de la setmana següent.

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

Per efectuar el servei correctament cal que es tinguin en compte el següents requisits:

1. Tipus de materials que es recullen: mobles vells, electrodomèstics, matalassos, fustes, ferros, material informàtic, bicicletes, jocs infantils...
     No són objecte de recollida domiciliaria: runes, restes vegetals, paper, envasos o vidre, vehicles, pneumàtics, escombraries, bidons d’oli, roba ... Aquests      residus s’han d’eliminar, segons els casos, mitjançant els contenidors corresponents de recollida selectiva, o mitjançant els serveis de deixalleria.

2. Condicions en què s'ha de deixar el material:

 • El material de retirada concertat han de deixar-lo al carrer davant de l’adreça facilitada o al costat dels contenidors de recollida de residus que tinguin més a prop. Els operaris de l’empresa concessionària no accedeixen a dins dels habitatges particulars.
 • El material s’ha de deixar al carrer a la nit, a última hora del dia anterior al de la recollida, o abans de les 6 hores del mateix dia.
 • Quan el volum sigui considerable (per exemple, buidar de mobles i electrodomèstics d’un habitatge sencer) s’ha de sol·licitar de forma fraccionada en setmanes diferents.
 • Qualsevol material deixat sense autorització o sense preservar els requisits i condicions que s’expressen en aquest apartat pot ser considerat abocament il·legal.