Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Renúncia de drets funeraris

Servei responsable

Servei responsable

Serveis Funeraris i Cementiri

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit us permet formalitzar la renúncia dels drets funeraris (nínxols i/o columbaris) del cementiri municipal a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Normativa

Ordenança Municipal reguladora dels serveis de cementiri i funeraris

Ordenança Fiscal 4.9 Taxa de cementiri i serveis funeraris

Qui ho pot sol·licitar
  • La persona titular
  • Les persones hereves testamentàries o aquell a qui correspongui abintestat, o la persona beneficiària en cas de defunció de la persona titular.
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

  1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
  2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
  3. Feu clic al botó 'Iniciar el tràmit en línia' i empleneu el formulari.
  4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
  5. Feu clic en continuar.
  6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per tal de fer-nos arribar el títol de dret funerari original, el podeu portar personalment o trametre'l per correu certificat a:

Oficina d’Atenció Ciutadana
Plaça de la Vila, 1
(08192) Sant Quirze del Vallès

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació, si escau.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

En cas de sol·licitud de renúncia per part dels hereus o hereves de la persona titular difunta.

  • Documentació acreditativa de la condició d’hereu/va:
  • Document de renúncia expressa del dret a transmissió de títol funerari. (Cal que cadascuna de les persones hereves aporti un document signat). En cas de presentar-los presencialment, o en línia sense fer ús de la signatura electrònica: cal aportar el document acreditatiu d’identitat (fotocòpia o original) d’aquelles persones signants que no es personin a l’Ajuntament en el moment de fer la sol·licitud o, en cas de presentació telemàtica, no hagin fet ús de la signatura electrònica.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Li seran d'aplicació les taxes de l'ordenança fiscal 4.9. Taxa de cementiri i serveis funeraris vigent.

Trasllats de restes entre sepultures o a l'ossera general : 60,33 €

Informació d'interès

En cas que  existeixin cadàvers o restes cadavèriques, o cendres en el nínxol/columbari afectat han de ser traslladades a una altra sepultura a càrrec del titular, o a l’ossera general.

Tràmit trasllat restes dins del cementiri

En tots dos casos, s’haurà d’establir si els familiars voldran estar presents en el moment del trasllat o exhumació.

També et pot interessar