Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reserva d'estacionament per a persona amb mobilitat reduïda

Servei responsable

Servei responsable

Policia Local

En termini
Descripció del tràmit

Permet sol·licitar la llicència per a l’ús privatiu de la via pública, lligada a la vigència de la targeta d'aparcament (TAP), per a l’estacionament particular i exclusiu del vehicle de persona amb mobilitat reduïda.


En cas de renovació de la TAP caldrà també demanar la renovació de la reserva d'estacionament.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física que estigui en possessió de la targeta d’aparcament de vehicles que l’acredita com a persona amb mobilitat reduïda i que estigui empadronada o acrediti documentalment que treballa en el domicili del qual sol·licita la reserva.

Tenen dret a la reserva d’estacionament els titulars de targetes d’aparcament en qualitat de conductor, o bé, titular no conductor, en aquest cas quan siguin menors d’edat o adults amb una discapacitat igual o superior al 75%.

Requisits previs

Els requisits per poder sol·licitar una plaça d'aparcament d'ús individual són:

 1. Titulars de la targeta d'aparcament (TAP) en la modalitat CONDUCTOR:
  • Acreditar la necessitat de la plaça d'aparcament.

 2. Titulars de la targeta d’aparcament (TAP) en la modalitat NO CONDUCTOR:
  1. Menors de 18 anys:
   • Tenir un grau de discapacitat legalment reconegut.
   • Superar el barem de mobilitat.
   • Acreditar la necessitat de la plaça d'aparcament.

  2. Majors de 18 anys:
   • Tenir un mínim de 75% de grau de discapacitat.
   • Superar el barem de mobilitat.
   • Acreditar la necessitat de la plaça d'aparcament.
  Formes de tramitació

  Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

  1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
  2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
  3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
  4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
  5. Feu clic en continuar.
  6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

  Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

  En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

  Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

  Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

  El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

  Documentació a aportar
  • Sol·licitud model
  • Targeta d’aparcament que l’acredita com a persona amb mobilitat reduïda, en qualitat de conductor o titular no conductor.
  • En el cas de domicili laboral, certificat de l’empresa que ho acrediti, amb especificació de l’horari laboral.

   

  Quin cost té i com es pot fer el pagament

  Gratuït

  Informació d'interès
  • La reserva es realitzarà en el lloc adequat i més proper possible al domicili o lloc de treball del sol·licitant.
  • En el termini aproximat d'un mes des de la resolució de l'expedient, es procedirà a la creació física de la reserva, amb la senyalització horitzontal i vertical que reglamentàriament correspon.
  • La vigència de la reserva serà la mateixa que tingui en aquell moment la targeta d'aparcament i, en el seu cas, fins el moment que el titular canviï de domicili o de lloc de treball, i sempre que persisteixin les condicions que van motivar l'atorgament.
  • La indeguda utilització per terceres persones de la plaça reservada serà sancionada de conformitat amb la normativa de circulació de vehicles. L'ús indegut de la targeta d'aparcament podrà comportar la pèrdua temporal o definitiva de l'ús privatiu autoritzat.
  Termini de resolució

  2 mesos