Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Servei de Teleassistència Domiciliària

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Benestar Social

En termini
Descripció del tràmit

Aquets tràmit permet sol·licitar el servei de teleassitència domiciliària.

La teleassistència domiciliària és un servei que us permet comunicar, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, amb professionals que estan preparats per oferir-vos l’ajuda necessària a l’instant.

En termes generals, la teleassistència és una modalitat de servei social d’atenció domiciliària la qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar-les una resposta ràpida i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior, per tal de:

  • Proporcionar seguretat i suport a la persona usuària i al seu entorn familiar en cas de necessitat.
  • Proporcionar un contacte permanent amb l’exterior i l’accés als serveis de la comunitat.
  • Donar una resposta immediata en cas d’emergència personal, social i/o sanitària.
  • Realitzar el seguiment de les persones usuàries per detectar possibles alertes i/o riscos de tipus social i/o relacionats amb la salut de la persona usuària així com per donar suport i acompanyament en moments de crisis o necessitats especials.
  • Actuar de forma preventiva per evitar situacions de risc sobre la salut, sobre la seguretat i la soledat de la persona a través d’accions d’acompanyament, assessorament i suport personal o tecnològic.
Normativa

Ordenança Fiscal 5.2 de Preu Públic per la prestació del Servei de Teleassistència.

Qui ho pot sol·licitar

Aquest servei es destina a la població general i, especialment, a aquelles persones que poden necessitar suport per trobar-se en una situació de risc per raons d’edat, vulnerabilitat social, caigudes freqüents, situacions socials i/o de salut complexes, soledat, aïllament, manca d’autonomia funcional i/o situacions de discapacitat o dependència, entre d’altres motius de risc.

Requisits previs

Estar empadronat/da en el municipi.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

  1. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
  2. Adjunteu la documentació específica al tràmit.
  3. Feu clic en continuar.
  4. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu, des del Servei ens posarem en contacte amb vosaltres per finalitzar el tràmit.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

En qualsevol moment

Documentació a aportar

Sol·licitud model

En cas de comunicar les dades bancàries

Certificat de titularitat del compte bancari

En cas de representació, i si encara no consta en poder de l'administració, cal aportar els poders notarials o actes que la justifiquin.

Quin cost té i com es pot fer el pagament

D'acord amb l'Ordenança Fiscal 5.2 del preu públic per la prestació del servei de teleassistència.

Informació d'interès

Capacitat econòmica

La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà en atenció a la seva renda incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada amb reduccions per càrregues familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons els criteris de l’ORDRE BSF/130/2014, de 22 d'abril (publicada al DOGC de 29/04/2014).
Per a més informació consulteu l’Ordenança Fiscal 5.2 - Preu públic per la prestació del servei de teleassistència.