Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Transmissió de drets funeraris per defunció

Servei responsable

Servei responsable

Serveis funeraris i cementiri

En termini
Descripció del tràmit

Canviar la persona titular dels drets funeraris (nínxols i/o columbaris) del cementiri municipal per causa de mort.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Persona hereva testamentària o aquell a qui correspongui l’abintestat i/o persona designada beneficiària.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic al botó Iniciar el tràmit en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Per a realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulta l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreça't a l’OAC amb el model de sol·licitud omplert i signat.  Et practicarem l’autoliquidació que podràs pagar en el moment amb targeta o bé escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegura't de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

En el termini màxim de dos anys des de la mort de la persona titular del dret funerari

Documentació a aportar

Sol·licitud model

 1. Per successió testada:
  • Certificat d’últimes voluntats
  • Testament
  • Model de cessió, només en el supòsit que hi hagi més d’un hereu/va.
   En cas de presentar-lo presencialment, o en línia sense fer ús de la signatura electrònica: cal aportar el document acreditatiu d’identitat (fotocòpia o original) d’aquelles persones signants que no es personin a l’Ajuntament en el moment de fer la sol·licitud o, en cas de presentació telemàtica, no hagin fet ús de la signatura electrònica.
  • Títol de drets funeraris del nínxol/columbari
 1. En el cas de successió “ab intestat” (sense testament):
  • Certificat d’últimes voluntats
  • Llibre de família
  • Declaració responsable de condició d’hereu/va.
  • Model de cessió, només en el supòsit que hi hagi més d’un hereu/va.
   En cas de presentar-lo presencialment, o en línia sense fer ús de la signatura electrònica: cal aportar el document acreditatiu d’identitat (fotocòpia o original) d’aquelles persones signants que no es personin a l’Ajuntament en el moment de fer la sol·licitud o, en cas de presentació telemàtica, no hagin fet ús de la signatura electrònica.
  • Títol dels drets funeraris del nínxol/columbari
 1. En el cas de designació de beneficiari/ària.
  • Acta pública o document notarial de designació del beneficiari/ària del dret.

En cas de comunicar les dades bancàries:

 • Certificat de titularitat del compte
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Ordenança fiscal 4.9. Taxa de cementiri i serveis funeraris.

Article 5, epígraf 1.

e) Transmissions de drets funeraris:

 • Per transmissió hereditària testada o intestada: 14,03 €
 • Per designació de beneficiari/ària: 28,06 €
 • Per transmissió provisional: 14,03 €

f) Per expedició de títols:

 • Per atorgament de dret o per transmissió: 10,50 €