Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Transmissió de drets funeraris per donació

Servei responsable

Servei responsable

Serveis Funeraris i Cementiri

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet canviar la persona titular dels drets funeraris (nínxols i/o columbaris) del cementiri municipal per donació.

Aquest tipus de transmissió entre cedent i cessionari només podrà ser de caràcter gratuït i no condicionada.

L’ordenança fiscal podrà gravar aquest tipus de transmissió amb diferents tarifes en funció del grau de parentiu i/o filantropia existent entre el cedent i el cessionari.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

La persona titular del dret funerari que es vol transmetre

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic al botó Iniciar el tràmit en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Document notarial de donació o model de declaració de donació formalitzat davant l’Ajuntament.
 • Document que acrediti grau de parentiu entre cedent i cessionari (si no s’aporta s’aplicarà la taxa de relacions d’amistat o filantropia).
 • Títol de drets funeraris del nínxol/columbari.

En cas de comunicar les dades bancàries:

 • Certificat de titularitat del compte

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Ordenança Fiscal 4.9. Taxa de cementiri i serveis funeraris.

Article 5, epígraf 1.

e) Transmissions de drets funeraris:

Per donació:

 • Fins a 2n grau de consanguinitat: 14,03 €
 • Fins a 2n grau d’afinitat:  20,00 €
 • 3r i 4t grau de consanguinitat:  25,00 €
 • 3r i 4t grau d'afinitat:  30,00 €
 • Relacions d’amistat o filantropia:  30,00 €

f) Per expedició de títols:

 • Per atorgament de dret o per transmissió: 10,50 €

 

Informació d'interès

Termini per resoldre i notificar:

Atès que la transmissió d’aquests drets es subjecten a un règim de comunicació, no s’aplica el règim de l’obligació de resoldre i notificar i del silenci administratiu, sinó que transcorregut un mes sense que l’administració emeti cap manifestació en contra de la sol·licitud fa que la transmissió produeixi els seus efectes.