Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria de transmissió d'autorització en mercats de venda no sedentària

Servei responsable

Servei responsable

Servei al Comerç

Fora de termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar la participació en l’oferta pública de transmissió de les autoritzacions per exercir la venda en parades dels mercats de venda no sedentària de Sant Quirze del Vallès.

D'acord amb la resolució del decret de convocatòria s'informa que aquestes parades ofertes en transmissió tenen una llicència amb vigència fins al 6 d’octubre de 2025.

CONVOCATÒRIA oberta d’oferta pública de transmissió de les autoritzacions següents:


Parada
Mercat Titular
Dia venda setmanal Activitat Dimensions
(m lineals)
Preu de transmissió
10041 Can Torras Juan Manuel C L Diumenge Subgrup 1a.
Fruita i verdura.
10 10.000,00 € 
10090 Can Torras Abdu Aziz N S Diumenge Subgrup 4e.
Articles de pell, bosses.
7  2.800,00 € 
10116 Can Torras Encarnación L O Diumenge Subgrup 4d.
Roba interior dona/home/infants.
7  5.000,00 € 
10022 Can Torras Antonia F F Diumenge Subgrup 4b.
Tèxtil moda dona.
6  7.000,00 € 

IMPORTANT
Un cop obtinguda l’adjudicació de l'autorització de venda, caldrà presentar degudament emplenat el model de comunicació de transmissió que trobareu annexat a l’apartat de documents relacionats.

Normativa

Reglament regulador als mercats no sedentaris de Sant Quirze del Vallès

Qui ho pot sol·licitar

Persona física o jurídica

Requisits previs
 • En cas de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituída, inscrita en el registre oficial corresponent i el seu objecte social ha d'incloure l'exercici de la venda no sedentària.
 • Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, caldrà acreditar, a més a més, que estan en possessió dels permisos de residència i de treball per compte propi que estableix la normativa específica vigent
 • Estar donat/da d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions fiscals inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant estatals com autonòmiques i locals i no tenir deutes vençuts amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
 • Estar donat/da d’alta i al corrent de pagament, en el regim de la Seguretat Social que correspongui, tant el/la titular com els seus possibles empleats/des. No es consideren empleats/des per compte aliè els familiars als quals es refereix l’article 1.3 e) de l’Estatut dels treballadors, sens perjudici de la seva inclusió en el règim de treballadors i treballadores autònomes, si es donen les condicions previstes a la normativa de la Seguretat Social.
 • Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000 €.
 • Complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions especifiques que siguin d’aplicació als productes que s’ofereixen a la venda.
   
 • En cas que es tracti de venda d’aliments
  • Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d'aliments.
    
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Can Tuset - Promoció Econòmica
Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.
Passatge Dalí, 8, 08192 Sant Quirze del Vallès.
Dilluns a divendres de 9 h a 14 h.
Telèfon: 93 721 68 00. Ext. 4100.

Oficina d'Atenció Ciutadana
Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.
Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.


El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Del 19 d'abril al 3 de maig de 2024 (ambdós inclosos).

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat
 • En cas de ser representant:
  • poders suficients per actuar com a tal, d’acord amb la corresponent escriptura notarial inscrita en el Registre Mercantil.
    

Un cop obtinguda l’adjudicació de l'autorització de venda

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

En cas que hi hagi diversos interessats que compleixin les condicions per optar a una mateixa plaça de les què s’oferten en transmissió, l’adjudicació es farà per sorteig.

Quin altre tràmit cal fer posteriorment

Un cop obtinguda l’adjudicació de l'autorització de venda cal em plenar i presentar el model de comunicació següent:

Termini de resolució

3 mesos

Sentit del silenci administratiu

Negatiu