Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova un pressupost de 21.149.000 € per al 2019

L’aprovació no va obtenir el suport de l’oposició, que va votar en contra


L’Ajuntament aprova un pressupost de 21.149.000 € per al 2019

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va aprovar el passat 4 de febrer, en un Ple Extraordinari, els pressupostos municipals per l’any 2019 per un valor de 21.149.000 €, dels quals 20.487.132 corresponen al pressupost de la corporació i 770.000 a la Societat COMU Sant Quirze.  El punt va comptar amb el suport de l’equip de govern, integrat per Junts per Sant Quirze i ICV, però no va sumar l’aprovació de l’oposició, que va votar-hi en contra. L’Alcaldessa, Elisabeth Oliveras, va aprofitar la seva intervenció per recordar els principals projectes en curs o en vies d’iniciar-se aquest any, entre els quals destacar l’arranjament integral de les sales de la Patronal, així com el repte que segueix assumint la corporació per implementar l’administració electrònica o la gestió mitjançant la nova llei de contractes que va entrar en vigor l’any 2018. També va fer esment de l’important treball transversal que s’ha realitzat per promoure la participació ciutadana real, amb creació de taules sectorials en tots els àmbits. L’Alcaldessa va informar, alhora, dels projectes provinents d’altres exercicis pressupostaris que veurien la llum o s’iniciarien en el decurs d’aquest any, com l’Avanç de la revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), o l’estudi de viabilitat del Complex Esportiu Municipal, licitat recentment per un valor de 57.000 € i el projecte de remodelació de polígons industrials (PEC), que té un finançament previst de més de 500.000 €.

Altres projectes destacats van ser el tancament lateral i la nova pavimentació de la pista annexa del poliesportiu; i l'skate parc. Pel que fa a serveis, Oliveras va destacar l’aposta de l’equip de govern per l’impuls de les polítiques contra la violència de gènere i LGTBI, la programació cultural estable o la convivència i el civisme, així com per reforçar la seguretat, malgrat que va manifestar la necessitat de tenir el suport d’altres cossos de seguretat, en aquest àmbit.

Ingressos
El tinent d’Alcaldia d’Economia i Serveis Interns, Albert Falgueras, va exposar les principals característiques d’aquest Pressupost 2019, equilibrat en ingressos i despeses, que compleix les normativa d’estabilitat pressupostària legalment establerta pel govern central. La principal font de finançament del poble són els impostos directes, que no incrementen respecte l’any  2018. Un dels trets que va destacar Falgueras és la reducció de la pressió fiscal directa al veïnat. Així, va explicar que la recaptació provinent de  l’Impost de Béns Immobles (IBI) s’ha reduït un 5,57 % en els darrers 4 anys mentre que la recaptació provinent de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) es manté com l’any anterior, sense cap increment. El Consistori preveu també per l’any en curs ingressos de 270.000 € mitjançant impostos indirectes, com ara l’impost sobre construccions, i 2.507.800 € provinents de taxes i altres ingressos. El finançament provinent d’altres administracions com la Diputació o la Generalitat de Catalunya, el que es coneix com a transferències corrents, suposarà un ingrés de 5.106780,59 €. La resta d’ingressos es completarà amb 466.651,96 de transferències de capital i 568.000 de passius financers.
Podeu consultar el detall d’ingressos del pressupost 2019 en aquest enllaç
Despeses
Pel que fa a les despeses, les principals es concentren en el capítol 1 de personal i en el 2, de Béns i Serveis, amb 8.876.106,04 € i 8.317.813,85 respectivament. L’altra despesa important prevista per el 2019 és la destinada a inversions, amb 1.457.601 €. D’aquestes, destaquen les destinades a la millora i el manteniment dels espais i via pública, que sumen fins a 953.551,96 €, entre les quals es preveuen millores en enllumenat, voreres, senyalització, xarxa d’abastament d’aigua i els espais de verd urbà. A nivell de planejament i gestió urbanística, es preveu endegar la segona fase de Castelltort, així com la canalització de les telecomunicacions d’aquest àmbit, amb un total de 190.000 €. El Ple va aprovar també la dotació dels projectes dels pressupostos participatius 2018, que s’han de desenvolupar aquest any, entre els quals hi ha el projector per cinema de la Sala Josep Brossa de la Patronal, amb 77.000 €, l’arranjament del bosc urbà entre l’IES Sant Quirze i l’escola Lola Anglada, amb 25.000 € i fins a 50.000 € per dotar d’il·luminació els passos de vianants a zones fosques. També, en aquest projecte, s’ha dotat la reforma de la pista esportiva del torrent de Can Barra, amb 12.000 €, la instal·lació de fonts públiques a diferents espais del poble, amb 10.000 €, o la senyalització de camins i itineraris de l’espai natural, amb 15.000 €, així com l’adquisició de carpes per les meses sectorials, amb 10.000 €. Finalment, la Corporació destinarà 833.654 € per amortitzar deute púbic i préstecs.
Podeu veure el detall de despeses del pressupost 2019 en aquest enllaç
Durant la sessió, Oliveras va explicar també la poca autonomia local que permetia l’actual situació política als municipis, fet que va moure un dels fils principals del debat amb l’oposició. Tant Lluís Villa, de Ciutadans, o Manel Cáceres,  del PSC,  van trobar a faltar més inversions. Pel que fa a PdeCat, Mercè Vallès va fer èmfasi en el retard per aprovar el pressupost i va considerar el document en aprovació pobre, alhora que va insistir en la necessitat d’ampliar la dotació dels pressupostos participatius, que és de 200.000 €.
Podeu veure el vídeo íntegre del Ple Extraordinari de Pressupostos en el següent enllaç: Ple de Pressupostos 2019 Sant Quirze del Vallès.