Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova el pla d’usos i funcionament de Can Feliu Jove

Els reglaments de les meses de Gent Gran i Salut i les tarifes del taxi van ser altres acords aprovats de forma unànime


El Ple aprova el pla d’usos i funcionament de Can Feliu Jove

El Ple ordinari reunit el passat dimarts 30 d’abril va aprovar per unanimitat el pla d’usos i funcionament de Can Feliu Jove, inclòs com a prioritari a la fase d’implementació del Pla Local de Joventut. L’objectiu principal del projecte és ampliar, habilitar i consolidar espais i equipaments per als joves, transformant l’actual centre cívic Can Feliu en un equipament d’ús exclusiu de joventut. El Pla ha estat elaborat per l’empresa INDIC, a través d’una subvenció de suport tècnic atorgada per la Diputació de Barcelona. 

El tinent d’Alcaldia de Serveis Econòmics, Albert Falgueras, va donar compte al Ple, tal com estableix la llei, de les obligacions de pagament corresponents al primer trimestre de l’any 2019. En aquest sentit, Falgueras va exposar les xifres econòmiques així com el període mitjà de pagament de despeses que se situa en 45,84 dies.
Seguint en l’àmbit econòmic, el Ple va aprovar, amb l’abstenció del grup municipal del PDeCAT, l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’exercici 2018 per import de 53.604,52 euros. Aquesta xifra correspon a la relació de factures de l’any passat pendents de pagament per inexistència de saldo o bé per incidències en el procediment de contractació. L'acord comporta la imputació d’aquestes despeses a partides pressupostàries de 2019, per tant, per donar-ne cobertura, el Ple va aprovar, amb l’abstenció del PDeCAT, una modificació pressupostària de suplement de crèdit finançat amb Romanents de tresoreria pel mateix import,  53.604,52 euros. 
 
Modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
El Ple també va aprovar la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost de 2019 referent a la revisió a l’alça de les bestretes de caixa fixa per poder realitzar de forma anticipada els pagaments dels contractes d’arrendament financer. Igual que a la resta de punts d’àmbit econòmic, la modificació va ser aprovada amb l’abstenció del grup del PDeCAT.
 
Reglaments de les meses de Salut i Gent Gran
El Ple va aprovar per unanimitat els reglaments de la Mesa de Gent Gran i de la Mesa de Salut, que estableixen els objectius, funcions i composició d’aquests òrgans sectorials de participació ciutadana vinculats a les regidories de Benestar Social i Gent Gran i de Salut. 
En l’àmbit de l’educació, el Ple va acordar unànimement la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal a Consell Educatiu Municipal, amb l’objectiu de què esdevingui un òrgan de participació més plural, amb la incorporació d'entitats culturals, esportives i socials, i l’aprovació del Pla d'Acció 2019-2021 del Pla Local d'Educació de Sant Quirze del Vallès, validat pel Grup Motor, la Comissió política i el Consell Educatiu Municipal.
 
Noves tarifes del taxi
La Corporació en ple va aprovar per unanimitat les tarifes a càrrec dels usuaris del servei d’auto taxi de Sant Quirze del Vallès per a l’exercici 2019, amb un increment mitjà del 3,18%. Aquest augment se sustenta en un estudi econòmic del sector del taxi, redactat per l’empresa consultora CINESI, SLU, el qual ha tingut en compte l’àrea de prestació conjunta de servei entre Sabadell i Sant Quirze del Vallès.
 
L’últim punt del Ple, donat que no hi va haver precs i preguntes, va ser l’adhesió a la Declaració de Sant Fruitós de Bages. Les ciutats i els pobles davant el repte de l’Agenda 2030 que va ser aprovat per unanimitat. 
 
Podeu escoltar el Ple a www.radiosantquirze.cat i veure el vídeo en aquest enllaç.