Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El govern local, amb majoria absoluta de Junts per Sant Quirze-ERC, s’estructurarà en cinc àrees

El ple extraordinari celebrat ahir va donar compte del nou cartipàs


El govern local, amb majoria absoluta de Junts per Sant Quirze-ERC, s’estructurarà en cinc àrees

El nou govern de l'Ajuntament de Sant Quirze va donar comptes ahir al Ple en una sessió extraordinària del decret de cartipàs municipal signat aquesta mateixa setmana. El document determina l'organització prevista pel nou govern municipal resultant de les eleccions celebrades el passat 26 de maig, així com les diferents competències i atribucions dels seus integrants.

Estructura en 5 àrees
L’organigrama del Govern municipal per al mandat 2019-2023 s’estructura en cinc àrees: Presidència, encapçalada per Elisabeth Oliveras; Acció Social, que liderarà Maria Domingo; Serveis Centrals i Recursos Humans, sota la direcció de Laura Flos; Hisenda Pública i Economia Local, que encapçala Àlex Brossa; i Territori, ecologia urbana i espai públic, dirigida per Josep Coll.
L’àrea de Presidència, a banda de les atribucions pròpies, incorpora la Regidoria de Participació, Cooperació, Educació, Habitatge i també la de Cultura. Cal remarcar que la regidora de Cultura és Elena Sabater.
Pel que fa a l’àrea d’Acció Social, aquesta inclou la Regidoria de Drets Civils i Gènere i la Regidoria d’Esports, a càrrec també de la regidora Maria Domingo. Però també incorpora la Regidoria de Benestar i Cicles de Vida, que dirigirà Laura Flos; la Regidoria de Gent Gran i la Regidoria de Salut Pública, de la mà de Roser Costa i, finalment, la Regidoria de Joventut, a càrrec de Pol Álvarez.
Respecte l’àrea de Serveis Centrals i Recursos Humans, Laura Flos lidera les dues regidories que l’integren: Serveis Centrals i Recursos Humans.
En el cas de l’àrea d’Hisenda pública i Economia Local, Àlex Brossa dirigeix la regidoria que dóna nom a l’àrea, mentre que Laura Flos ho fa a la Regidoria de Formació, Ocupació, Emprenedoria i OMIC que també forma part d’aquesta àrea.
Finalment, i pel que fa a l’àrea cinquena, Josep Coll dirigirà la Regidoria de Territori; David Caminal la de Manteniment de l’espai públic i infraestructures; i l’Alcaldessa, Elisabeth Oliveras, la nova Regidoria de Serveis Municipals.
 

Tinences d’Alcaldia
En relació a aquesta estructura, s’estableixen quatre tinences d’Alcaldia: Tinenta d’Alcaldia primera, per a Maria Domingo; segona per a Laura Flos; tercera, per a Àlex Brossa i quarta per a Josep Coll.
Les i els tinents d’Alcaldia esmentats, pel mateix ordre, substituiran l’alcaldessa en la seva totalitat de funcions en el cas de vacant, absència o malaltia que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves funcions. A aquest efecte, l’alcaldessa, quan s’hagi d’absentar del terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, i designarà el o la tinent d’Alcaldia que hagi d’assumir les seves competències.
Si no es conferís aquesta delegació expressament, l’Alcaldia serà substituïda per la  primera tinent d’alcalde i, si aquesta és absent, per la o el tinent d’alcalde següent en l’ordre esmentat en la relació anterior que es trobi present, i es donarà compte d’aquest fet a la resta de la corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com a alcalde accidental més d’un d’ells.
 

Junta de Govern
El Ple també ha donat compte dels membres de la Junta de Govern, que estarà presidida per l’Alcaldessa, Elisabeth Oliveras, i integrada per quatre regidors/es:  Maria Domingo, Laura Flos, Àlex Brossa i Josep Coll. La periodicitat de les juntes serà bimensual, a celebrar cada 15 dies, els dimarts a les 17.30 hores.

Equip de govern

L’òrgan de coordinació de l’equip de govern estarà format per l’Alcaldessa, els tinents i tinentes d’Alcaldia i els regidors/es que ostenten les competències delegades.  L’objectiu és coordinar les polítiques i accions que es desenvolupin des de cada regidoria, seguir la seva implementació i debatre projectes transversals, entre altres. Les sessions tindran una periodicitat quinzenal, els dilluns a les 18 hores.
 

Sessions ordinàries de Ple
Un altre dels punts d’avui també ha donat compte de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal. Seran el darrer dijous de cada mes, com fins ara, a les 19.30 hores.
En la mateixa línia, s’acorda la creació de la Comissió Informativa de Preparació dels Assumptes de Ple, integrada pels 17 regidors i regidores i que se celebrarà els dimecres abans de la setmana que es convoqui el ple ordinari.
També s’ha donat compte de la creació de la Comissió Especial de Comptes, presidida per l’Alcaldessa i integrada per un vocal de cada grup municipal.

Grups municipals
El Ple ha donat compte dels grups polítics municipals, així com dels respectius portaveus:
. Junts per Sant Quirze-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. L’integren: Elisabeth Oliveras, Àlex Brossa, Laura Flos, Josep Coll, Elena Sabater, David Caminal, Maria Domingo, Pol Álvarez i Roser Costa.
Serà el portaveu Àlex Brossa.
. Junts per Catalunya-Sant Quirze. L’integren: Míriam Casaramona, Albert López i Núria Gelabert.
Portaveu: Míriam Casaramona.
. Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés. L’integren Indalecia Lara i Juan Antonio Pérez.
Portaveu: Linda Lara.
. Ciutadans. Integrat per: David Sánchez i Esther Martínez.
Portaveu: David Sánchez.
. Sant Quirze En Comú. Integrat per Marta Baldrich.
Portaveu: Marta Baldrich.
El ple també ha donat compte de les retribucions econòmiques per a cada grup, amb un component fixe igual a tots, i un variable en funció del número de membres de cada un.
 

Retribucions
Un altre dels punts que avui han conformat l’ordre del dia ha estat el donar compte de les retribucions i indemnitzacions dels membres electes. La nova organització contempla dues dedicacions exclusives per a l’exercici dels càrrecs: l’Alcaldessa i la segona tinenta d’Alcaldia, Laura Flos. Tanmateix, s’incorpora una persona com a personal eventual, també al 100% de la jornada.
El decret d’indemnitzacions incorpora les retribucions per assistències a les sessions de Ple, Junta de Govern Local, Comissió Especial de Comptes, Comissió Informativa de preparació dels assumptes de Ple, Junta de Portaveus i Òrgan de coordinació i deliberació de govern.

COMU
La societat municipal COMU estarà integrada per 11 membres amb l’objectiu de garantir la presència de tots els grups municipals en proporció a la seva representació. La Presidenta serà l’Alcaldessa i el/la Vicepresident/a a escollir entre els membres del Consell nomenat.

Podeu veure el ple en aquest enllaç, i escoltar-lo a Ràdio Sant Quirze.