Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El document d’aprovació inicial del POUM estarà de nou en exposició pública

El primer Ple ordinari del mandat fixa l'11 de maig i el 7 de setembre com a festius locals de 2020


El document d’aprovació inicial del POUM estarà de nou en exposició pública

 Les noves prestacions del Servei d’Atenció a Domicili i l’ampliació del termini d’exposició de la revisió del POUM per unes correccions van ser els fets més destacables del primer Ple ordinari del mandat, que va incloure fins a 13 punts a l’ordre del dia.  Es va aprovar per unanimitat la nova regulació del Servei d’Atenció a Domicili per garantir que les persones amb dificultats tinguin una llar digna, també l’Addenda al conveni signat amb Sabadell per gestionar la subvenció del FEDER per la construcció del carril bici entre els dos municipis. 

El nomenament dels representants de l’Ajuntament als diferents òrgans col·legiats i organismes on Sant Quirze té presència també va comptar amb el vot unànime de tots els grups. En canvi, la correcció d’errades i omissions del document d’aprovació inicial del POUM, que amplia el termini d’exposició pública 15 dies més, va generar més debat. El PSC va votar-hi en contra i JuntsxCat es va abstenir, com també ho va fer en les modificacions pressupostàries per fer front, entre d’altres, al cànon de l’abocador de residus comarcal, que segueix incrementant-se en sintonia amb la necessitat de fer polítiques que promoguin el reciclatge i la reducció de la brossa que generen els municipis.
També es va tirar endavant amb el suport de tots els grups l'increment retributiu del personal municipal del 0.25% en compliment de l'acord entre govern central i sindicats i que repercuteix tots els treballadors de la funció pública. En el cas de l’Ajuntament Sant Quirze, aquest increment dels sous del personal laboral i funcionari comportarà 8000 € aquest any.
Festius 2020
L’11 de maig i el 7 de setembre seran els dos festius locals a Sant Quirze l’any vinent, fet que farà celebrar la Festa Major íntegrament en setembre, tema que va comptar amb el suport de tots els integrants del ple.