Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sant Quirze se suma a la declaració d’emergència climàtica del Vallès Occidental

El Consell d’alcaldies del Vallès Occidental va aprovar ahir aquesta declaració que activarà un pla per a la millora de l’aire


Sant Quirze se suma a la declaració d’emergència climàtica del Vallès Occidental

El Consell d’alcaldies del Vallès Occidental va aprovar ahir l’emergència climàtica a la comarca. Aquesta declaració vol ser el marc on activar, el més aviat possible un Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire i la creació d’una taula política comarcal i totes les accions que se’n derivin, incidint també en la sensibilització a la ciutadania. Aquest és un dels acords del Consell d'alcaldies d’ahir en què l’alcaldessa de Sant Quirze, Elisabeth Oliveras, hi ha participat activament. El consell també ha aprovat el canvi de denominació d'aquest òrgan i que ha reafirmat que els ajuntaments de la comarca no pagaran el deute de les companyies elèctriques. Aquest ha estat el primer Consell d'alcaldies del mandat 2019-2023. 

El Consell d’alcaldies ha acordat instar el Consell Comarcal a iniciar els tràmits per a la redacció i aprovació del Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire. I també, instar el Consell Comarcal a la creació d’una taula política comarcal que impulsi l’elaboració del Pla esmentat, conjuntament amb els ajuntaments de la comarca no inclosos ja en cap altre pla supramunicipal, que identifiqui les mesures a emprendre, la seva temporalització, eventual finançament i resultats esperats. Així mateix, en farà seguiment i l’avaluació i determinarà el/s grups de treball que se’n puguin derivar per portar a terme l’encàrrec.
En l’acord aprovat també s’insta el Consell Comarcal a desenvolupar l’estratègia de manera coordinada amb el Vallès Oriental en el marc de l’estratègia d’acords i col•laboració entre les dues comarques, i també en col·laboració amb el Baix Llobregat, i coordinadament amb Comitè Estratègic del PEMV (Pla Específic de Mobilitat del Vallès), atesa la problemàtica comú que afecta l’eix Baix Llobregat-Vallès. Un altre punt de l’acord és sol·licitar a  la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona  suport tècnic, econòmic i polític a aquesta iniciativa.
En l’acord del Consell d’alcaldies es manifesta que “cal que definim les estratègies que hem de portar a terme com a territori i començar la seva implantació, de forma consensuada i ordenada per garantir-ne la seva efectivitat. No ens podem adormir i no ens volem adormir. Tenim pressa i per això hem cregut que aquest tema havia de ser cabdal en aquest mandat que avui comencem amb la Constitució del Consell d’alcaldesses i alcaldes. La contaminació atmosfèrica local té un rati d’afectació territorial molt reduït però pot arribar a tenir una afectació directa sobre la salut de les persones”.
El Vallès Occidental té declarats 12 dels seus 23 municipis com a Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric per superar els nivells de contaminació en diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), segons el Pla  d’actuació  per  a  la  millora  de  la qualitat de l’aire de la Generalitat de Catalunya, aprovat el setembre de 2014. Aquests són els municipis de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, i Terrassa.
La contaminació atmosfèrica dels 40 municipis de la Regió  Metropolitana de Barcelona és una contaminació local que té una afectació a reduïda en extensió a Catalunya, només afecta al 2,3% del territori, però en canvi, afecta a un 60% de la població catalana: més de 4,6 milions d’habitants. 
 
Acord en relació a la lluita contra la pobresa energètica 
El Consell d’alcaldies ha manifestat també que els ajuntaments del Vallès Occidental no assumiran els deutes generats per les companyies energètiques. També s’ha aprovat un acord on s’insta el govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal per fer complir la llei.
També es sol·licita a la Generalitat de Catalunya el desplegament de la llei 24/2015 així com l’aprovació de normatives que regulin l’accés a uns serveis mínims energètics a famílies vulnerables: UN MÍNIM DE 2’3Kw de potència màxima i un bo social real per trams segons la renta per persones vulnerables.
Un altre punt de l’acord és instar les companyies energètiques a elaborar –conjuntament amb el Consell Comarcal- un protocol d’atenció a les famílies vulnerables àgil per totes les parts, companyies, famílies vulnerables i Serveis socials, facilitant els tràmits i incloent acords de pagament per aquestes famílies, tal com ja es va sol·licitar a Endesa el mes de juny durant la reunió de la  ‘Comissió tècnica Comarcal de Gestió Energètica Social’.
 
Canvi de denominació del Consell d’alcaldesses i alcaldes: Consell d’alcaldies
Avui s’ha aprovat també el canvi de denominació de l’òrgan. Segons el ROC, i en referència a la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aquest òrgan es denomina formalment Consell d’alcaldes. Es dona el fet que al Vallès Occidental fa anys que s’anomena Consell d’alcaldes i alcaldesses. Avui s’ha aprovat formalment el canvi de denominació: Consell d’alcaldies i demanant al Consell Comarcal que canvi aquest nom i que l’apliqui a partir d’ara.