Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la creació de la Mesa de l’Habitatge

També es va aprovar la modificació del catàleg de llocs de treball, continuant amb la implementació del Pla de Millora organitzativa


El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la creació de la Mesa de l’Habitatge

El ple ordinari de novembre, celebrat ahir, va aprovar per unanimitat la Creació de la Mesa de l’Habitatge de Sant Quirze del Vallès. Es tracta d’un òrgan de participació sectorial d’assessorament i informació en matèria de política municipal d’habitatge. L’objectiu és integrar la participació de la ciutadania i de les associacions del poble en els assumptes municipals que tinguin a veure amb l’àmbit de l’habitatge.
La Mesa estarà presidida per l’Alcaldessa o un membre de l’equip de Govern en qui delegui, una sots presidenta, la regidora de Benestar i Cicles de Vida, i diversos vocals: un representant de cada grup municipal, un de cada entitat o associació del sector de l’habitatge, un delegat de les meses municipals creades i adscrites a altres àmbits o àrees municipals i un delegat de l’empresa municipal COMU. També hi haurà un treballador/a municipal, amb veu i sense vot, adscrit al servei d’habitatge. Podran assistir-hi, amb veu i sense vot de manera puntual, aquelles persones la participació de les quals es pugui considerar d’interès pels temes a tractar. En aquest mateix sentit, podran participar representants polítics o tècnics d’altres àmbits o àrees municipals.
Una de les primeres tasques que desenvoluparà la Mesa serà la redacció i aprovació d’un Reglament de funcionament que se sotmetrà a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament.

Un altre dels punts destacats del ple d’ahir va ser la modificació dels llocs de treball. Aquesta mesura respon a la implementació del Pla de Millora de l’estructura organitzativa. Ahir es va explicar que el personal de l’Ajuntament ha estat objecte d’un procés de funcionarització i d’adequació dels llocs de treball, reclassificant els llocs de treballs de personal laboral per personal funcionari, segons els processos establerts per la llei. Aquest punt també va incloure la modificació del catàleg per a 2020, incorporant nous llocs i creant noves places, vinculades a àmbits com la Policia Local, l’administració general, Territori, Educació, Esports, Joventut, Participació, Informàtica i Economia, entre altres.
Aquests punts van comptar amb els vots a favor de Junts per Sant Quirze i Sant Quirze en Comú, i les abstencions de Junts per Catalunya-Sant Quirze, PSC i Ciutadans.

El ple també va aprovar per unanimitat els informes del tercer trimestre de 2019, en relació a l’establert en els articles quatre i cinc de la Llei 3/2014. També es van ratificar de forma unànime els Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, acord aprovat pel Govern de la Generalitat el 10 de juliol i publicat al DOGC el 12 de juliol.

Un altre dels punts destacats va ser el Reconeixement de les jubilacions 2019, referent al personal de l’Ajuntament que ha finalitzat la prestació de serveis a l’Ajuntament.
Aquesta unanimitat es va traslladar també als punts 8 i 9: modificació del representant de l’Ajuntament a l’Assemblea de la Xarxa Local de Consum i l’adequació del lloc de treball d’assessor jurídic-lletrat/da.
Finalment, es va aprovar per unanimitat la modificació pressupostària núm. 13/2019 per suplement de crèdits i la delimitació dels termes municipals de Sant Quirze del Vallès i Rubí.

Mocions

. Moció presentada per C’s, para la defensa de la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad. Aprovada per unanimitat.
 

Lectura del manifest del 25-N

Cal remarcar que a l'inici del ple els regidors homes de la corporació van llegir el manifest del 25-N, després que l'Alcaldessa expliqués en Informes de Presidència les activitats que amb motiu d'aquesta commemoració s'han dut a terme al municipi. El manifest reividinca la llibertat de les persones davant d'una societat patriarcal i la fi de les violències masclistes.

Podeu veure el Ple en aquest enllaç.